Dessa vaccinationer rekommenderas för vuxna under 2023

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom. Region Stockholm erbjuder vaccination enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med vissa regionala tillägg.

Att vaccinera sig är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom vid vanliga smittsamma sjukdomar. De vaccinationer som rekommenderas är väl beprövade och säkra, säger Leyla Jalilian, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Vaccin är ett viktigt skydd mot allvarlig sjukdom vid flera vanliga infektionssjukdomar: covid-19, säsongsinfluensa och pneumokockinfektion. Vaccination rekommenderas också mot vissa andra sjukdomar om du tillhör en grupp som har ökad risk för att exponeras för smittan. Om du saknar någon av de vaccinationer som rekommenderas under barndomen kan det vara viktigt att komplettera ditt skydd med denna även i vuxen ålder.

Vaccination mot covid-19

Du som är 80 år och äldre samt personer som bor på särskilda boende för äldre (SÄBO) rekommenderas två påfyllnadsdoser per år, en på våren och en på hösten, med minst sex månaders intervall. Du som är 65–79 år samt yngre med medicinska riskfaktorer rekommenderas att vaccinera dig med en påfyllnadsdos hösten 2023. Under våren erbjuds också en dos även om det inte är en uttrycklig rekommendation.

De nya påfyllnadsdoserna erbjuds med start 1 mars och det ska ha gått 6 månader sedan föregående dos. Vaccination mot covid-19 bokas via appen Alltid öppet eller telefonbokningen och det går också bra att uppsöka en vaccinationsmottagning med drop-in.  

Du som är 18-64 år rekommenderas grundvaccination med två doser och en påfyllnadsdos för att få ett tillräckligt skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Ytterligare en påfyllnadsdos erbjuds för de som så önskar. Du som inte vaccinerat dig alls eller har tagit mindre än tre doser har ett stående erbjudande att genomföra din grundvaccination.

Personer med en sjukdom eller behandling som innebär att de behöver tätare intervall mellan doserna kan få ett individuellt vaccinationsschema av sin behandlande läkare. Vaccination sker då av behandlande mottagning eller så skickas remiss till vårdcentralen som kallar till vaccination.  

Vaccination mot säsongsinfluensa

Under hösten rekommenderas du som är 65 år eller äldre, du som tillhör en medicinsk riskgrupp eller du som är gravid att vaccinera dig mot säsongsinfluensa. Vaccinationen är kostnadsfri för dessa grupper. Även vårdpersonal som arbetar nära dessa grupper rekommenderas att vaccinera sig. Det går bra att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och covid-19 samtidigt.  Influensavaccinationerna startar i början av november precis som tidigare år.

Vaccination mot pneumokocker

I Region Stockholm erbjuds du som är 65 år eller äldre samt du som tillhör vissa medicinska riskgrupper kostnadsfri vaccination mot pneumokocker. Riskgrupperna skiljer sig till viss del från de för covid-19 och influensavaccination. Beroende på vilken vaccintyp du fått kan det vara aktuellt med vaccination var femte år. Fråga din vaccinatör om du är osäker på vad som gäller för dig. Du kan vaccinera dig mot pneumokocker när som helst på året. För dig som vaccinerar dig mot covid-19 på våren kan det vara ett bra tillfälle att se över om det är dags för vaccination mot pneumokocker. Vaccinerna kan i så fall ges samtidigt.

Skydd mot övriga smittor

Några av de vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet kan du behöva fylla på. För att behålla ditt grundskydd rekommenderas påfyllnadsdos mot stelkramp och difteri vart 20:e år genom livet. För dig som är född mellan 1960 och 1980 är det särskilt viktigt att se över ditt skydd mot mässling, då det inte är säkert att du haft sjukdomen eller är fullt vaccinerad.  Du som är gravid rekommenderas vaccination mot kikhosta för att skydda det ofödda barnet under dess första månader i livet.

Vissa vaccinationer rekommenderas till dig som har ökad risk för att exponeras för smitta. Det kan handla om till exempel TBE och mpox (tidigare benämnt apkoppor). Råd om vaccination mot olika sjukdomar som du kan komma i kontakt med vid utlandsresor beror på resmål, typ av resa och vem som reser. Dessa vaccinationer behöver du som invånare ha koll på själv och får i de flesta fall bekosta själv. 

Region Stockholm följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om vaccination. I det fall Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer under året kan också vaccinationserbjudandet i länet ändras. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård