Vi ökar takten för att utöka vaccinationskapaciteten

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Mellan vecka 44 och vecka 47 har antalet vaccinationer ökat med drygt 160 procent. Från drygt 29 000 vaccinationer till de över 77 000 vaccinationer som utfördes under förra veckan. Nu fortsätter vi att stimulera ökad kapacitet hos nuvarande vaccinatörer, vi ökar antalet mobila vaccinationsenheter, vi öppnar upp för fler aktörer inom vårdval vaccination att vaccinera och vi ser över möjliga större vaccinationsanläggningar som blir klara i närtid.

När Folkhälsomyndigheten öppnade upp för påfyllnadsdos för alla som är 65 år och äldre samt minskade kravet på tiden mellan dos 2 och påfyllnadsdosen från sex till fem månader ökade vaccinationsbehovet kraftigt på mycket kort tid.

- Vi har lyckats öka kapaciteten hos våra befintliga aktörer så mycket att vi idag har cirka 17 000 lediga tider att boka hos någon av våra vaccinatörer. Men det är inte alltid att det finns både en tid och plats som passar alla. Därför ökar vi kapaciteten eftersom vi nu vet att alla över 18 ska förr eller senare erbjudas en påfyllnadsdos, säger vaccinationssamordnare Magnus Thyberg.

Bland annat ökas nu de mobila vaccinationsenheterna från 11 idag till 15 inom den närmaste veckan. Det är för att det ska finnas flexibilitet och att kunna möta behovet av vaccination där människor finns.

Dessutom öppnar Region Stockholm nu upp för fler aktörer att vaccinera inom ramen för vårdval vaccination.

- Jag räknar med en mycket snabb godkännandeprocess för de aktörer som vill vaccinera inom ramen för Vårdval vaccination. Det här hoppas vi ska öka kapaciteten ytterligare, säger Magnus Thyberg.

Utöver detta ser nu Region Stockholm över möjligheten att öppna vaccinationsmottagningar av det större formatet igen.

- Vi ser över olika alternativ och räknar med att ge besked om var detta blir i närtid, säger Magnus Thyberg.

Det utökade kapaciteten gör att Region Stockholm nu förbereder att släppa på nästa grupp för att erbjudas påfyllnadsdosen.

- Eftersom det ska ha gått sex månader för personer under 65 år mellan dos 2 och påfyllnadsdos kommer ordningen i stort likna den som vi hade i våras. Vi kommer att berätta så snart det blir dags att boka tid för nästa prioriteringsgrupp, säger Magnus Thyberg.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård