Fortsatta insatser för att nå hög vaccinationstäckning i hela länet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu har över 2,8 miljoner vaccinationer mot covid-19 gjorts i Region Stockholm. Men det finns fortfarande områden i länet med lägre vaccinationstäckning. Mycket har redan gjorts men ännu fler åtgärder är på gång i områden med lägre vaccinationstäckning för att öka andelen invånare som vaccinerats med båda doserna vaccin.

Många insatser görs nu för att nå och övertyga de invånare som ännu inte inlett sin vaccination eller inte tagit båda doserna vaccin. En fortsatt hög vaccinationstakt och hög vaccinationstäckning i hela länet är viktigt för att minska risken för smittspridning i olika lokala områden eller bland grupper med lägre vaccinationstäckning.

I Region Stockholm erbjuds vaccination vid länets 31 vaccinationsmottagningar och vid de just nu fyra vaccinationsbussar som kompletterar mottagningarna. Därutöver vaccineras även vid vårdcentraler, skolor och universitet, med uppsökande team och på vissa sjukhus.

Exempel på genomförda aktiviteter

 • Vaccination på mobila bussar som har körts till centrum, torg, skolor, universitet, moskéer, kyrkor, samlingsplatser och gångstråk i områden där många rör sig och där vaccinationstäckningen är lägre
 • Vaccination av personer som lever i utsatthet, till exempel personer i hemlöshet
 • Flerspråkiga hälsoinformatörer har genomfört många besök i områden där många drabbats av covid-19 eller där vaccinationstäckningen är lägre
 • Informationshubbar för att tidigt fånga upp och besvara frågor och funderingar från allmänheten
 • Webbinarier och föreläsningar på flera språk, bland annat tigrinja, persiska, dari och ryska
 • Kampanj i sociala medier, utomhusaffischer, digitala kanaler, radio och tidningsannonser på totalt nio språk. Informationskampanjen har handlat både om uppmaningar att söka svar på sina frågor på vaccination och om bokning av tid för vaccination. Kampanjmaterialet har även syns i SLs och Waxholmsbolagets miljöer.
 • Särskild informationskampanj till unga, för att vägleda personer födda 2005 eller tidigare till fakta om vaccination, hur vaccin fungerar och samtyckesregler
 • Brev till asylsökande
 • Brev till alla 16-17-snart18-åringar i länet
 • Flerspråkig affischering i miljöer där många rör sig
 • Material för vidareförmedling till personer som verkar lokalt och som kommer från föreningslivet, trossamfunden och liknande grupper
 • Flerspråkigt material till alla medborgarkontor i Stockholm
 • Informationsblad om hur man skyddar sig själv och andra från smitta på 37 språk
 • Informationsblad om vaccinationen på 37 språk
 • Informationsblad om myter och felaktig information om vaccin
 • Informationsblad riktade till unga som vill veta mer om vaccinationen
 • Uppdaterad information på 1177.se på totalt 37 språk
 • Filmer med vaccinforskare och läkare kring myter
 • Informationsinsats på och kring Arlanda och Bromma kring inreseregler och testning
 • Telefonbokning som komplement till bokning i appen, på tio språk


Nu stärker vi med ytterligare åtgärder

 • Fler mobila bussar som kan vaccinera på platser där många rör sig, särskilt fokus på de grupper eller områden som ännu inte nått en hög vaccinationstäckning. De fyra vaccinationsbussar som redan finns kommer att utökas med tre bussar till, varav två till kommer redan under början på nästa vecka och den sista i början på oktober. Bussarna kan vaccinera i kallare väderlek
 • Fler skol- och högskolevaccinationer på campus
 • Fortsatt flerspråkig kampanj i sociala medier, digitala kanaler, tidningar och radio om vaccination. Kampanjmaterialet kommer även synas i SLs och Waxholmsbolagets miljöer
 • Fler samarbeten med andra aktörer som kan bjuda in sina medlemmar, nätverk och anställda till vaccinationstillfällen
 • Fortsatt vaccination av hemlösa och tillståndslösa. Informationsmaterial på 10 språk har också tagits fram till Stadsmissionen, Frälsningsarmén, Läkare i världen och Convictus.
 • Särskilda insatser för att vaccinera fler kvotflyktingar
 • Särskilda insatser för att vaccinera fler via husläkarmottagningarna
 • Information till vårdpersonal om hur man kan bemöta felaktig information och myter kring vaccin och vaccination
 • Informationsinsats på och kring Arlanda och Bromma kring inreseregler och testning

Fler insatser kommer att planeras in och genomföras successivt, i takt med att vaccinationsinsatsen fortskrider.

- Vaccinationstäckningen varierar mellan områden. Det är extra angeläget för oss att vaccinera fler personer i områden där det tar längre tid att nå en god täckning. Där måste vi fortsätta att arbeta med åtgärder för att få fler att vaccinera sig med båda doserna vaccin, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Ny strategi för vaccinationsinsatsen

Under hösten går vaccinationsprogrammet in i en ny fas, där arbetet med att få fler invånare att vaccinera sig med två doser fortsätter arbetet intensifieras med fler insatser i områden där vaccinationstäckningen kan öka mest. Den mer smittsamma deltavarianten har visat att skyddet med två doser är viktigt för att undvika svår sjukdom och död.

De invånare som väntat med sin vaccination och de som är tveksamma till att vaccinera sig ska få svar på sina funderingar. Därför är dialogen med invånarna fortsatt viktig.

- Vi ser att en del av de personer som är kvar att erbjuda vaccin till, också ställer fler frågor om vaccinet, om möjliga biverkningar och om saker de har hört talas om, som ibland inte stämmer. Att arbeta aktivt mot myter och desinformation kommer att vara en viktig komponent framgent. Det är bra att vi får frågor. Vi uppmuntrar alla att fatta ett eget beslut om sin vaccination, men vi vill också att ett sådant beslut ska vila på korrekt information, till exempel från 1177, fortsätter Magnus Thyberg.

Aktuell information om vaccinationsmottagningar och vaccination mot covid-19 finns på 1177.se.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård