Strategi för vaccinationer mot covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den 25 augusti ska Vårdens kunskapsstyrningsnämnd ta beslut om den fortsatta inriktningen för vaccinationerna mot covid-19. Nu är över hälften av de vuxna invånarna i Stockholms län vaccinerade med två doser och runt 75 procent har påbörjat sin vaccination. Under hösten går vaccinationsprogrammet in i en ny fas, där arbetet med att få fler invånare att vaccinera sig med två doser fortsätter. Den mer smittsamma deltavarianten har visat att skyddet med två doser är viktigt för att undvika svår sjukdom och död.

I takt med att sannolikt färre vaccinationer behöver genomföras måste vaccinationsmottagningar anpassas och arbeta mer intensivt med mobila enheter i områden med låg vaccinationstäckning. Bokningar av vaccinationer kommer att ske precis som tidigare genom appen ”Alltid Öppet”.

- Många av de som velat ha ett gott vaccinationsskydd är snart fullt vaccinerade med båda sina doser. När det är klart gäller det att ha minst samma höga tillgänglighet för de som väntat med sin vaccination och de som är tveksamma till att vaccinera sig. Vi föreslår därför att ha mottagningar med mindre kapacitet men med fortsatt god geografisk täckning över länet, säger vaccinsamordnare Magnus Thyberg.

I våras tecknade Region Stockholm avtal med ett antal vaccinatörer för att säkerställa god geografisk spridning, en flexibel och samtidigt stabil och smittsäker vaccinationsverksamhet. Målet var att snabbt kunna öka eller minska verksamheten för att matcha kapacitetsbehovet i länet. Vaccinationsmottagningar tillkom successivt för att matcha behovet.

För närvarande finns det 37 vaccinationsmottagningar och fyra mobila enheter som just nu vaccinerar cirka 110 000–120 000 doser varje vecka i länet. Under de närmaste veckorna förväntas en fortsatt hög vaccinationstakt för att därefter sakta minska.

Områden med lägre vaccinationstäckning

Vaccinationstäckningen varierar i länet och det finns områden där vaccinationstäckningen är markant lägre. Insatser görs regelbundet i områden där vaccinationstäckningen är lägre för att öka vaccinationerna och minska risken för smittspridning i de områdena.

Vaccinationsmottagningar i områden där vaccinationstäckningen är lägre, behöver fortsätta längre med stor kapacitet och kanske anpassa sin verksamhet för att underlätta för fler invånare ska vaccineras. Stora kommunikationsinsatser fortsätter att genomföras för att invånare ska kunna ta ställning till erbjudandet om vaccinationer baserat på korrekt information.

- I många fall sammanfaller områden med låg vaccinationstäckning med de områden där fler, tidigt under pandemin, drabbades av allvarlig sjukdom och dödsfall. Dessa områden borde vara de som har högst vaccinationstäckning. Men jag har mycket stor respekt för att den tveksamhet som vissa känner inför vaccinationerna inte är rationell. Vi måste fortsätta att kommunicera och respektera att det kan ta längre tid i vissa områden för att uppnå god vaccinationstäckning. Men det är ingen tävling om vilket område som vaccinerat sig först. Det viktiga är att var och en tagit ställning till erbjudandet om vaccination och baserat sitt beslut på korrekta fakta, säger Magnus Thyberg.

Fortsatt vaccination under hösten

De invånare som önskar ta vaccin mot covid-19 (dos 1 eller 2) kan fortfarande göra det under hösten.

Invånarna bokar sin vaccination i appen Alltid öppet eller genom att ringa telefonbokningen precis som tidigare. Vilka vaccinationsmottagningar som är aktuella framgår vid bokningen i appen eller via telefonbokningen.

- Syftet med den fortsatta vaccinationsstrategin i regionen är att skapa flexibilitet för att snabbt kunna agera möta efterfrågan om en tredje dos blir aktuell för vissa grupper eller för en större del av befolkningen. Därför behöver vi förbereda oss för olika möjliga scenarier och anpassa efter den verkligheten vi möter, säger Magnus Thyberg.

Region Stockholm kan snabbt öka eller minska verksamheten för att matcha kapacitetsbehovet i länet. Om till exempel en tredje dos kommer att rekommenderas till vissa grupper av Folkhälsomyndigheten så kommer regionen snabbt kunna möta detta.

Länk till tjänsteutlåtandet

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård