Nu över två miljoner vaccinationer

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Två miljoner vaccinationer mot covid-19 har nu gjorts i Region Stockholm. Därmed är 66 procent av de vuxna invånarna vaccinerade med minst en dos, och av dessa har 41 procent även fått sin andra dos.

I Region Stockholm erbjuds vaccination mot covid-19 till alla invånare som är 18 år och äldre. Intresset har varit stort och vaccinationen sker i hög takt vid länets 37 vaccinationsmottagningar samt fyra bussar. Därutöver vaccineras även vid vårdcentraler och vissa sjukhus.

- Vi påbörjade vaccinationen i slutet av december och har vaccinerat i takt med att vi fått våra tilldelade vaccinleveranser. Att vi nu med gemensamma krafter kommit upp i två miljoner givna doser känns stort, säger chefläkare Elda Sparrelid.

- Men vi har en bit kvar. Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att så många som möjligt vaccineras och att alla tar även den andra dosen – först då har man ett fullgott skydd och det gäller särskilt deltavarianten som nu står för cirka 60 procent av fallen i Stockholm.

Vaccin reserveras för dos två

Samtidigt som vaccinationen är öppen för alla som fyllt 18 år finns det reserverade doser för dem som ska ta sin andra dos. Ett sms kommer när det är dags att boka dos två.

- Vi vill att man planerar och prioriterar att vaccinera sig när det är dags för den andra dosen. Ju fler som är färdigvaccinerade när vi går in i hösten, desto fler blir skyddade mot svår covid och desto bättre står vi rustade mot att smittan ska få fäste och bred spridning när skolor och jobb drar igång igen, säger chefläkare Elda Sparrelid.

Telefontjänst på tio olika språk

Bokning sker via appen Alltid öppet, och som komplement finns en telefonbokningstjänst tillgänglig på tio olika språk. Telefontjänsten vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Aktuell information om vaccinationsmottagningar och vaccination mot covid-19 finns på 1177.se.

Fakta: Vaccinationsläget 15 juli

  • Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.                 
  • Antal registrerade vaccinationer dos 1: 1 233 587
  • Antal registrerade vaccinationer dos 2:    768 691
  • Totalt antal registrerade vaccinationer: 2 002 278
  • Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
  • Andel dos 1: 66,0 procent
  • Andel dos 2: 41,1 procent

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård