Sms-påminnelser om att boka dos 2 skickas ut successivt

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Från och med nu skickas påminnelser via sms till personer som bokat sin första vaccindos mot covid-19 i appen Alltid öppet. Sms:et skickas till mottagaren cirka en till två veckor innan det är dags att boka den andra vaccindosen.

Personer som ska boka den andra vaccindosen ska vänta på sms:et och boka den andra dosen först när sms:et kommit. Sms:en skickas i turordning och det går inte att tidigarelägga dos 2.

Följande tidsintervaller gäller:

  • Det ska gå nio till tolv veckor mellan doserna för personer som fått Astra Zenecas vaccin.
  • För personer som fått vaccin från Pfizer/BioNTech eller från Moderna ska det gå sex veckor mellan doserna.
  • Det är viktigt att hålla rätt intervall för att få en bra effekt av vaccinet och inte ta den andra dosen tidigare än vad som rekommenderas.

Alltid Öppet-appen är anpassad så att den som bokar digitalt bokas in för samma vaccin i dos 2 som i dos 1. Den som bokar via telefontjänsten behöver själv veta när den första dosen gavs och vilket vaccin som gavs. Information om detta lämnades vid det första vaccinationstillfället.

Den andra dosen behöver inte tas vid samma vaccinationsmottagning som den första dosen och vaccin och vaccinationstider för den andra dosen kommer att reserveras efter behov.

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård