Region Stockholm inleder vaccinering i fas 3

Nästan en vecka före tidplan inleder Region Stockholm vaccineringen i fas 3. Med start idag den 21 april kan personer födda 1961 och tidigare – med eller utan riskfaktorer – samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer och som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna boka tid för vaccination mot covid-19. Personer födda 1961 eller tidigare – med eller utan riskfaktorer – ska vaccinera sig på en vaccinationsmottagning medan övriga riskgrupper kontaktas av sin vårdgivare.

Region Stockholm inleder nu fas 3 i vaccinationen mot covid-19 och det innebär att fler erbjuds möjlighet att boka tid för vaccination.

- De senaste veckorna har vi haft riktigt bra fart i vaccinationerna och vi har nu vaccinerat omkring 67 procent av hela gruppen 65 år och äldre med en första dos, varav uppåt 90 procent av alla de som är över 80 år. Totalt har det i regionen registrerats nästan över en halv miljon vaccinationer, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, och fortsätter:

- Vi är nu nästan en vecka före tidplanen när vi inleder vaccineringen i fas 3, och det känns såklart riktigt bra, och förhoppningen är att vi tillsammans kan trycka tillbaka den allvarliga smittspridningen.

Personer som är mellan 60 och 64 år ska i första hand boka tid på någon av länets 15 vaccinationsmottagningar, som även är tillgängliga för personer som är 65 år och äldre. Vårdcentralerna kommer successivt gå över till att vaccinera medicinska riskgrupper och personer med LSS-insatser.

- Under veckan har vaccinationsmottagningarna hög tillgänglighet och en kapacitet på cirka 42 000 tider. Just nu finns bokningsbara tider och antalet ses över löpande. För att vaccineringen ska ske så smittsäkert som möjligt måste alla vaccinationer förbokas. Det går inte att besöka en husläkar- eller vaccinationsmottagning för en drop-in tid, säger Magnus Thyberg.

Tider hos vaccinationsmottagningarna bokas med fördel via appen Alltid Öppet. Det finns också en telefonbokningstjänst via 1177 som är tillgänglig för personer som av olika anledningar inte kan boka via digitala lösningar eller inte har Bank-id.

Även personer i tidigare faser, eller äldre åldrar, fortsätter att vaccineras, däribland personer som bor på särskilda boenden, de med hemsjukvård eller hemtjänst samt de som är födda 1956 eller tidigare.

Aktuell information om vaccinationerna finns på 1177.se.  

Det här gäller för vaccination i fas 3

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning. Vilka riskgrupper som ingår och hur de ska boka vaccination framgår nedan:

 • Personer födda 1961 eller tidigare samt personer födda 1961 eller tidigare med sjukdom eller tillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan). Bokar själva tid på någon av länets 15 vaccinationsmottagningar.
 • Personer i åldern 18 till 59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan). Kontaktas av sin vårdgivare för vaccination. De äldsta erbjuds vaccin först.
 • Personer som är 18 till 64 år som är i riskgrupp och som fått vård eller behandling på någon av sjukhusens specialistmottagningar de senaste 12 månaderna kommer att kontaktas av sjukhuset för vaccination. De äldsta erbjuds vaccin först.
 • För personer som av olika skäl har svårt att följa råden för att skydda sig själv eller andra mot covid-19 finns ännu inget besked om hur och när vaccinationen kommer att genomföras. Information om denna grupp publiceras vid senare tillfälle.

Sjukdomar eller tillstånd som enligt Folkhälsomyndigheten räknas som riskgrupp

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Information om vaccinationsmottagningar

Region Stockholm har 15 vaccinationsmottagningar som vaccinerar parallellt med vårdcentralerna. Vaccinationsmottagningarna har hög kapacitet, är spridda inom länet och tider bokas via appen Alltid Öppet med Bank-id eller Freja e-id plus. De som av olika skäl inte kan boka tid via en digital lösning kan boka tid via en särskild telefontjänst. Vaccinationsmottagningarna finns på följande platser:

 • Kulturarenan Fållan i Johanneshov.
 • Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna.
 • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
 • Kistamässan i Kista.
 • Sabbatsbergs sjukhus i Stockholms innerstad.
 • Torvalla IP i Haninge.
 • Tullportsgatan i Norrtälje.
 • Baldersgatan i Norrtälje.
 • Odengatan 65 i Stockholms innerstad.
 • Kommunhuset i Täby.
 • Stockholmsmässan i Älvsjö.
 • Filadelfiakyrkan vid Sankt Eriksplan i Stockholms innerstad.
 • Nacka Strandsmässan i Nacka.
 • Bredbyskolan i Rinkeby.
 • Södertälje vaccinationsenhet, Nygatan 18.

Tips inför vaccinationen

 • För att undvika trängsel – tänk på att helst komma ensam till vaccineringen och var gärna på plats ungefär fem eller tio minuter innan.
 • Om möjligt – ha gärna kortärmat. Då går vaccineringen snabbare.
 • Ta gärna med munskydd för att undvika smittspridning.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård