Region Stockholm inleder vaccinering av personer som lever i socialt utsatta situationer

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm är i vaccinationsfas 3 och en mindre del av fasen är personer som har svårt att följa rekommendationerna och skydda sig själv och andra mot covid-19. Hemlösa, papperslösa, asylsökande och kvotflyktingar är exempel där många erbjuds vaccination i de vanliga vaccinationsflödena och i samband med sina vårdkontakter. Enheter som Capio Hemlösa och Sprututbytet kan vaccinera på plats medan mindre enheter möter patienter med psykossjukdom eller patienter på rättspsykiatriska enheter via mobila lösningar.

Antalet personer som saknar fast bostaduppgår till cirka 11 000 personer och en del av dem börjar nu erbjudas vaccination via öppenvårdsmottagningen Capio vård för hemlösa.

- Vi går nu vidare i den tredje fasen och den här veckan börjar vi erbjuda vaccin till personer som saknar fast bostad. De tillhör en socialt utsatt grupp som kan ha svårt att följa råden kring smittskyddsåtgärder och därför är det bra att vi är igång med deras vaccination. Parallellt pågår vaccination av personer som tillhör andra grupper i de vanliga vaccinationsflödena, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Den övergripande strategin för att erbjuda vaccin till socialt utsatta grupper bygger på de processer som redan finns för vaccination, och det handlar då exempelvis om vaccination på vårdcentraler, men också via vissa beroendemottagningar, sprututbyten och psykiatriska mottagningar.

Samtidigt har Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, fått i uppdrag att samordna vaccinationen av patientgrupper inom psykiatriska verksamheter, verksamheter som i stor utsträckning möter flera av de grupper som Folkhälsomyndigheten definierar som personer som lever i socialt utsatta situationer.

I gruppen som lever i socialt utsatta situationer ingår personer som saknar fast bostad, papperslösa, asylsökande, anhöriginvandrarare utan svenskt personnummer, kvotflyktingar, interner inom häkte och anstalt samt migranter i förvar.

BAKGRUNDSINFORMATION

Sabbatsbergs vaccinationsenhet (SLSO) samordnar vaccinationen mot covid-19 av:

 • Vissa patienter med psykisk sjukdom
 • Hemlösa personer
 • Patienter med psykossjukdom
 • Patienter inom sprututbytesverksamheten
 • Patienter inom läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO)

Var erbjuds vaccination?

 • Patienter med psykisk sjukdom vaccineras till största delen på sina vårdcentraler men vissa kan komma att erbjudas vaccination av mobila vaccinationsenheter. 
 • Hemlösa vaccineras bland annat av Capio Hemlösa som är en vårdcentral för hemlösa som också har uppsökande verksamhet exempelvis vid härbärgen och bosättningar.
 • Patienter med psykossjukdom kan erbjudas vaccination av mobila vaccinationsenheter.
 • Patienter inom sprututbytesverksamheten erbjuds vaccination på Sprututbytet.
 • Patienter inom läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) erbjuds vaccination på sin aktuella enhet.
 • Patienter som vårdas på rättspsykiatrisk avdelning erbjuds vaccination på vårdavdelning
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård