God tillgång på vaccin – Region Stockholm öppnar för 70-plus på vaccinationsmottagningarna

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med start torsdagen den 8 april kan de som är 70-plus boka tid för vaccination på någon av länets fyra vaccinationsmottagningar. Med start denna vecka skickas också ett brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 för personer 70 år och äldre i Region Stockholm. När brevet nått mottagaren så kan man även kontakta sin husläkarmottagning för vaccinering.

Region Stockholm fortsätter vaccinationerna i fas 2. Den absoluta majoriteten av de som vaccineras mot covid-19 gör det vid någon av länets cirka 200 vårdcentraler. Nu öppnar vi upp för personer som är födda 1951 eller tidigare att vaccinera sig mot covid-19 på någon av länets fyra vaccinationsmottagningar. Tiderna bokas via appen Alltid Öppet och för bokning behövs Bank-id. Mer information kring bokningen finns på 1177.se.

- Det har gått snabbt framåt med vaccinationerna för gruppen som är mellan 75 och 79 år och redan nu är mer än hälften av den gruppen vaccinerad. Därför går vi nu successivt vidare och öppnar upp bokningen på länets fyra vaccinationsmottagningar för nästa grupp, alltså de som är födda 1951 eller tidigare, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm, och lägger till:

- Nu skickar vi också brevet med information om hur man bokar tid för vaccination till de som är mellan 70 och 74 år och så snart man fått brevet kan också de utan bank-ID boka sin vaccination via sin vårdcentral.

Det här gäller för vaccinering av gruppen 70-plus

Personer som är mellan 70 och 74 år kan alltså från och med torsdagen den 8 april boka tid för vaccination mot covid-19 på de fyra vaccinationsmottagningarna som ligger i Älvsjö, Solna, Täby och Stockholms innerstad.

Parallellt med att bokningen till de fyra vaccinationsmottagningarna öppnar skickas nu ett brev med vaccinationserbjudande till alla som är födda 1951 eller tidigare och folkbokförda i länet. Brevet skickas ut i omgångar med start den här veckan.

I brevet framgår hur bokningen ska gå till och att vaccinationen kan genomföras på mottagarens ordinarie vårdcentral utöver de fyra vaccinationsmottagningarna.

Brevet är skrivet på svenska och engelska, men innehåller också kortare information på åtta andra språk – arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska – för att nå ut till så många invånare som möjligt.

- Att vi nu går vidare i fasen innebär att fler åldersgrupper erbjuds vaccin eftersom de olika faserna överlappar varandra. Även personer i tidigare faser eller äldre åldrar kommer alltså att fortsätta få vaccin, däribland personer som bor på särskilda boenden, de med hemsjukvård eller hemtjänst samt de som är födda 1946 eller tidigare. Personer i dessa grupper ska veta att vaccinet är prioriterat till dem också, säger Magnus Thyberg.

Information om vaccinationer i fas 2

  • Du som är född 1951 eller tidigare kan välja att boka tid på en vaccinationsmottagning som vaccinerar mot covid-19 på uppdrag av Region Stockholm, eller på vårdcentralen där du är listad. För att boka tid på vårdcentralen behöver du invänta brevet med vaccinationserbjudandet.
  • Boka tid för vaccination på vaccinationsmottagning med appen Alltid Öppet och Bank-id eller Freja eID Plus. Instruktioner för tidsbokning finns på 1177.se. Antalet tider uppdateras löpande och kapaciteten är hög.
  • I många fall kontaktar vårdcentralerna sina listade patienter när det finns tider att erbjuda i målgruppen 70 till 74 år.
  • Du som inte kan boka digitalt kan ringa din vårdcentral för att få hjälp med att boka en tid på din vårdcentral.
  • Det kommer inte att finnas drop-in mottagningar för vaccineringen, utan du måste följa instruktionerna i brevet för att boka tid.
  • Många kommer att vilja boka tid samtidigt. Om det är svårt komma fram till vårdcentralen, vänta någon dag innan du försöker igen.
  • Vaccinationen är kostnadsfri. Lämna inte ut ditt BankID eller ditt kontonummer om någon ber om det.
  • Aktuell information om vaccinationerna finns på 1177.se.

Tips inför vaccinationen

  • För att undvika trängsel – tänk på att helst komma ensam till vaccineringen och var gärna på plats ungefär fem eller tio minuter innan.
  • Om möjligt – ha gärna kortärmat. Då går vaccineringen snabbare.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård