Så ska vaccineringen av transplanterade och dialyspatienter genomföras

Enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning ingår grupperna transplanterade och dialyspatienter i fas 2, som Region Stockholm just nu vaccinerar i. Nu är det klart att Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyd sjukhus ska ansvara för huvuddelen av dessa patienter.

Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus tar nu tillsammans ansvar för att dels identifiera, dels kalla och vaccinera grupperna transplanterade och dialyspatienter, två grupper som ska vaccineras med vaccin av mRNA-typ.

- Det här är två grupper som löper risk för allvarlig sjukdom och därför vill vi komma igång med vaccinationen snarast. Vi har därför reserverat det vaccin som passar dessa grupper under de kommande tre veckorna, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Utöver gruppen ska även deras hushållskontakter vaccineras, alltså de som bor på samma adress. Den vaccinationen kommer att ske antigen i samband med patientens vaccination eller genom att personerna i hushållet hänvisas med förtur till primärvården. Dessa personer kan komma att erbjudas annan vaccinsort, vilket ger en snabbare vaccinationstakt.

- Vi tar nu ytterligare steg framåt i vaccinationen av alla vuxna invånare i länet, och det är viktigt för att minska såväl smittspridningen och dödligheten som påfrestningarna på hälso- och sjukvården, säger Magnus Thyberg.

Personer som genomgått transplantation eller genomgår dialys kommer alltså att kontaktas av Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus för vaccination.

Aktuell information om vaccinationerna finns på 1177.se.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård