Region Stockholm återupptar vaccinering med Astra Zenecas vaccin – ökar kapaciteten för de äldsta

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm återupptar vaccineringen med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 efter att Folkhälsomyndigheten lämnat besked om att fortsatt rekommendera vaccinet till målgruppen 65 år och äldre. Vårdgivarna i regionen fortsätter vaccinationerna enligt plan i fas 1 och fas 2. Samtidigt öppnar fler vaccinationsmottagningar för att öka takten ytterligare.

Det var tisdagen den 16 mars som Folkhälsomyndigheten – som en försiktighetsåtgärd efter rapporterade biverkningar – beslutade att pausa användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 till dess att man utrett misstänkta biverkningar. Utredningen är nu klar och Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccinet är säkert och effektivt, och att det kan ges till personer 65 år och äldre.

Region Stockholm återupptar därför vaccinationerna med Astra Zenecas i enlighet med Folkhälsomyndighetens beslut.

- Det här är ett positivt besked och vårdgivarna står i startblocken redo att vaccinera de prioriterade grupperna med Astra Zenecas vaccin igen, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Vaccinationerna av de äldsta grupperna i länet har under pausen pågått med andra vaccin, men nu kan betydligt fler vaccintider läggas ut för bokning.

- Många har väntat ivrigt på sin vaccination och därför är det bra att vi nu kan öka takten i vaccinationen ytterligare. Utöver våra drygt 200 vårdcentraler i länet öppnar snart fler vaccinationsmottagningar, som kan bidra till att snabbt vaccinera de äldsta, säger Magnus Thyberg.

Beslutet att begränsa målgruppen till personer 65 år och äldre påverkar inte vaccinationerna i länet i särskilt stor utsträckning eftersom de som just nu prioriteras är i fas 1 och i fas 2, och det handlar i första hand om personer som är födda 1941 eller tidigare. Vaccineringen av personal i den kommunala vården och omsorgen, samt i sjukvården, är pausad sedan en tid tillbaka.

- Vår bedömning är att den här pausen inte påverkat tidplanen alltför mycket, även om jag förstår att det varit frustrerande att få sin vaccinationsbokning framflyttad, och jag vill tacka för tålamodet. Vi fortsätter nu vaccinationerna i fas 1 och fas 2 och de som fått ett erbjudande om vaccinering kan känna sig trygga med att de är mest prioriterade, säger Magnus Thyberg, och fortsätter:

- Jag vill också rikta ett varmt tack till alla vårdgivare som sedan förra veckan bokat om tusentals personer och flyttat fram deras tider. De har verkligen gjort en kraftansträngning kring ombokningarna under de senaste dagarna.

De vaccinationsmottagningar som öppnar på måndag förbereder just nu bokningssystem och vaccinationspersonal. Mottagningarna är Karolinska Universitetslaboratoriet och Sabbatsbergs vaccinationsmottagning. Dessutom tillkommer ytterligare vaccinationsplatser successivt. Flera av Region Stockholms vårdcentraler erbjuder också tider kvällstid eller helgdagar.

- Eftersom Astra Zenecas vaccin varit på paus finns det många doser på lager och de ska vi använda så snabbt vi kan. Därför växlar vi upp antalet platser och tillgängliga tider. Vi bedömer också att den här förändringen är ett sätt att snabbt gå vidare ned i åldrarna, i takt med att fler doser vaccin blir tillgängliga för oss, säger Magnus Thyberg. 

När alla detaljer är klara presenteras alternativen på 1177.se där Region Stockholm löpande uppdaterar informationen.

Ytterligare information om vaccinering med Astra Zenecas vaccin finns hos Folkhälsomyndigheten. Aktuell information om vaccinationer i Region Stockholm finns på 1177.se.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård