Nu går Region Stockholm vidare med vaccinering i fas 2 – fokus på 75-plus

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm går vidare i fas 2 och går successivt över till att vaccinera personer födda 1946 eller tidigare. Med start i vecka 13 och ett antal veckor framåt skickas ett brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 för personer 75 år och äldre i Region Stockholm. I brevet framgår hur bokningen ska gå till och att vaccinationen genomförs på mottagarens ordinarie vårdcentral alternativt vid någon de vaccinationsmottagningar som nu vaccinerar mot covid-19.

Brevet med vaccinerbjudande skickas till alla som bor i Stockholms län som är födda 1946 eller tidigare. För att bokningen ska ske så smidigt som möjligt skickas breven i omgångar spritt inom länet. Det innebär att samtliga brev beräknas skickas under veckorna 13, 14 och 15 till drygt 88 000 mottagare.

- Vaccinationerna av personer födda 1941 eller tidigare flyter på bra och över 80 procent av de som är 80-plus har fått sin första dos och många är också bokade för både sin första och andra dos. Därför växlar vi nu successivt över till att vaccinera personer som är födda 1946 eller tidigare, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, och lägger till:

- Att vi nu går vidare i fasen innebär att fler åldersgrupper kommer att erbjudas vaccin eftersom de olika faserna överlappar varandra. Även personer i tidigare faser eller äldre åldrar kommer alltså att fortsätta få vaccin, däribland personer som bor på särskilda boenden, de med hemsjukvård eller hemtjänst samt de som är födda 1941 eller tidigare. Personer i dessa grupper ska veta att vaccinet är prioriterat till dem också.

Brevet med vaccinerbjudandet är skrivet på svenska och engelska, men innehåller också kortare information på åtta andra språk – arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska – för att nå ut till så många invånare som möjligt.

- Intresset för att vaccinera sig mot covid-19 är stort och under tisdagen slog vi rekord med cirka 13 000 vaccinationer på en dag, vilket är väldigt positivt givet det allvarliga smittläge vi har i regionen. Men tyvärr kommer inte alla att kunna få en tid direkt eftersom tillgången på vaccin är begränsad och det kommer att krävas lite tålamod, säger Magnus Thyberg.

Efter gruppen 75-plus är det dags för gruppen 70-plus, och sedan gruppen 65-plus, att erbjudas vaccination mot covid-19. När dessa grupper får sitt vaccinerbjudande är ännu inte helt bestämt och avgörs huvudsakligen av tillgången till vaccin.

Information om vaccinationer i fas 2

  • Du kan välja att boka tid på en vaccinationsmottagning som vaccinerar mot covid-19 på uppdrag av Region Stockholm, eller på vårdcentralen där du är listad. För att boka tid på vårdcentralen behöver du invänta brevet med vaccinationserbjudandet
  • Boka tid för vaccination på vaccinationsmottagning med appen Alltid Öppet. Instruktioner för tidsbokning finns på 1177.se.
  • I många fall kontaktar vårdcentralerna sina listade patienter när det finns tider att erbjuda i målgruppen 75 till 79 år.
  • Du som inte kan boka digitalt kan ringa din vårdcentral för att få hjälp med att boka en tid på din vårdcentral.
  • Det kommer inte att finnas drop-in mottagningar för vaccineringen, utan du måste följa instruktionerna i brevet för att boka tid.
  • Många kommer att vilja boka tid samtidigt. Om det är svårt komma fram till vårdcentralen, vänta någon dag innan du försöker igen.
  • Vaccinationen är kostnadsfri. Lämna inte ut ditt BankID eller ditt kontonummer om någon ber om det.
  • Aktuell information om vaccinationerna finns på 1177.se.

Tips inför vaccinationen

  • För att undvika trängsel – tänk på att helst komma ensam till vaccineringen och var gärna på plats ungefär fem eller tio minuter innan.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård