9 september: Dagsläge covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med anledning av smittspridningen av covid-19 rapporterar vi följande lägesbild. 

Vårdplatser

I morse vårdades 214 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.  

Av dessa vårdades:  

  • 5 i intensivvård
  • 139 på akutsjukhus (exkl. IVA)
  • 71 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus  

Under motsvarande vecka förra året (2021) vårdades i genomsnitt 116 patienter om dagen med covid-19 på länets sjukhus.

Klockan 15.00 idag rapporterade akutsjukhusen 276 lediga vårdplatser, utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Från och med nästa vecka publiceras våra lägesrapporter om covid-19 på tisdagar.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård