13 september: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Totalt vårdas 259 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 38 fler än vad som rapporterades förra tisdagen.

Läget i vården 

- Återigen ökar antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård. Det är en oroväckande ökning när hälso- och sjukvården nu försöker att utföra så mycket som möjligt av den vård som skjutits upp under pandemin. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att du stannar hemma och träffar så få som möjligt vid symtom. Samt att du vaccinerar dig med de doser som erbjuds så att du får ett bra skydd mot allvarligt sjukdomsförlopp, säger Johan Bratt chefläkare i Region Stockholm.

Antal konstaterat smittade   

Sedan pandemins början har 592 216 fall av covid-19 konstaterats i länet. 1 035 nya fall av covid-19, varav 70 var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har rapporterats under perioden 6 september till och med 12 september. Av de nya fallen är 393 fall efterregistreringar från tidigare i år. 

Antal vårdade 

Totalt vårdas 259 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.  

Det är ungefär hälften som vårdas för covid-19 och andra hälften som vårdas med covid-19, det vill säga vårdas av annan orsak men samtidigt har covid-19. Oavsett vilket innebär det att patienterna måste vårdas på ett smittsäkert sätt och vårdens medarbetare måste bära skyddsutrustning. Varje patient med konstaterad covid-19 innebär därför ett extra resursbehov från sjukhusen.

Av de som vårdas vid sjukhus är:  

 • 2 i intensivvård 
 • 174 på akutsjukhus 
 • 83 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus   

Som mest vårdades 1 100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).   

Antal avlidna 

Sedan pandemins början har 5 490 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 12 fler än vad som rapporterades förra tisdagen. Av de avlidna är det 1 888 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 3 personer som avlidit jämfört med det som rapporterades förra tisdagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna.   

Vaccination mot covid-19  

Vaccination med andra påfyllnadsdos (dos 4) erbjuds till alla invånare över 18 år.

Du rekommenderas att ta dos 4 om:

 • du bor på äldreboende (SÄBO)
 • du får hemsjukvård eller hemtjänst
 • du är född 1957 eller tidigare
 • du är mellan 18 och 64 år och har måttligt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller behandling 

Du erbjuds att ta dos 4 om:

 • du inte inkluderas ovan och är 18–64 år

Samtidigt fortsätter vaccination med dos 1, 2 eller 3. 

Nu går det bra att boka en tid för vaccination och drop-in-vaccination är möjlig från och med i måndags.

Läs mer om hur du bokar vaccinationer på 1177.se, länk nedan.

Om vaccin mot covid-19

Vaccinationsläget

  

Dos 1 

Dos 2 

Dos 3 

Dos 4 

Totalt 

Tom. 05 sep 

1 758 418

1 677 751

1 178 088

332 785

4 947 042

Tom. 12 sep 

1 758 676

1 678 041

1 179 946

370 270

4 986 933

Senaste  
7 dagarna 

258

290

1 858

37 485

39 891

Andel vaccinerade

Vid varje månadsskifte uppdateras befolkningsunderlaget vilket gör att andelen vaccinerade kan öka eller minska i de olika åldersgrupperna. 

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år: 
Andel dos 1: 80,5 procent  
Andel dos 2: 78,7 procent   
Andel dos 3: 60,0 procent
Andel dos 4: 19,0 procent   

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år: 
Andel dos 1: 79,0 procent  
Andel dos 2: 76,7 procent   

Andel vaccinerade vid SÄBO: 
Dos 1: 94,3 procent  
Dos 2: 91,9 procent 
Dos 3: 85,6 procent 
Dos 4: 73,9 procent  

Andel vaccinerade som är över 80 år: 
Dos 1: 93,8 procent 
Dos 2: 92,7 procent 
Dos 3: 88,0 procent 
Dos 4: 76,0 procent   

Andel vaccinerade som är 75–79 år: 
Dos 1: 91,9 procent 
Dos 2: 90,6 procent 
Dos 3: 86,8 procent 
Dos 4: 73,0 procent   

Andel vaccinerade som är 70–74 år: 
Dos 1: 88,3 procent 
Dos 2: 87,2 procent 
Dos 3: 83,5 procent 
Dos 4: 67,4 procent   

Andel vaccinerade som är 65–69 år: 
Dos 1: 87,0 procent 
Dos 2: 85,7 procent 
Dos 3: 80,0 procent  
Dos 4: 60,3 procent  

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år 
Dos 1: 90,2 procent 
Dos 2: 89,0 procent 
Dos 3: 84,5 procent 
Dos 4: 69,1 procent   

Andel vaccinerade som är 60–64 år: 
Dos 1: 88,0 procent 
Dos 2: 86,8 procent   
Dos 3: 75,8 procent
Dos 4: 19,5 procent   

Andel vaccinerade som är 55–59 år: 
Dos 1: 87,7 procent 
Dos 2: 86,3 procent   
Dos 3: 71,4 procent
Dos 4: 12,1 procent   

Andel vaccinerade som är 50–54 år: 
Dos 1: 86,6 procent 
Dos 2: 84,7 procent 
Dos 3: 67,9 procent
Dos 4:   9,0 procent    

Andel vaccinerade som är 45–49 år: 
Dos 1: 84,1 procent 
Dos 2: 81,6 procent  
Dos 3: 62,1 procent
Dos 4:   6,2 procent   

Andel vaccinerade som är 40–44 år: 
Dos 1: 80,0 procent 
Dos 2: 77,3 procent  
Dos 3: 54,0 procent
Dos 4:   4,0 procent  

Andel vaccinerade som är 35–39 år: 
Dos 1: 75,5 procent 
Dos 2: 73,1 procent   
Dos 3: 47,5 procent
Dis 4:    2,9 procent  

Andel vaccinerade som är 30–34 år: 
Dos 1: 70,7 procent 
Dos 2: 69,8 procent  
Dos 3: 44,0 procent    

Andel vaccinerade som är 18–29 år: 
Dos 1: 67,9 procent 
Dos 2: 65,6 procent 
Dos 3: 35,7 procent
Dos 4:   1,2 procent   

Andel vaccinerade som är 16–17 år: 
Dos 1: 72,8 procent 
Dos 2: 66,3 procent   

Andel vaccinerade som är 12–15 år: 
Dos 1: 56,9 procent 
Dos 2: 50,1 procent  

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.  

Andel över 65 år som tagit dos 1 och andel över 18 år som tagit dos 1, 2 och 3 fördelat per kommun/stadsdelsområde.

Kommun/Stadsdel  

Andel dos 1 +65 år 

Andel dos 1 +18 år  

Andel dos 2 
+18 år  

Andel dos 3 
+18 år  

Bromma 

91,3%

84,3%

82,6%

66,9%

Enskede-Årsta-Vantör 

88,2%

79,7%

77,8%

57,4%

Farsta 

90,0%

81,7%

79,5%

60,0%

Hägersten-Älvsjö 

89,5%

83,8%

82,4%

65,6%

Hässelby-Vällingby 

90,8%

78,1%

75,5%

54,3%

Kungsholmen 

88,4%

81,9%

81,8%

69,3%

Norrmalm 

87,3%

79,3%

79,6%

66,2%

Rinkeby-Kista 

83,4%

65,1%

61,7%

34,0%

Skarpnäck 

87,7%

82,6%

81,0%

63,5%

Skärholmen 

85,1%

69,0%

65,9%

40,7%

Spånga-Tensta 

88,5%

72,5%

69,4%

44,6%

Södermalm 

88,3%

84,1%

83,3%

69,4%

Östermalm 

86,8%

77,9%

78,1%

65,7%

Botkyrka 

86,9%

71,7%

68,6%

43,9%

Danderyd 

91,6%

86,7%

85,1%

71,3%

Ekerö 

93,3%

86,4%

84,5%

66,5%

Haninge 

90,7%

78,2%

75,3%

53,5%

Huddinge 

89,7%

78,9%

76,7%

56,0%

Järfälla 

91,9%

79,6%

77,1%

53,9%

Lidingö 

91,5%

85,6%

83,8%

69,2%

Nacka 

91,5%

85,8%

83,9%

66,6%

Norrtälje 

95,2%

87,8%

85,7%

69,7%

Nykvarn 

92,3%

84,7%

82,9%

64,3%

Nynäshamn 

92,8%

82,9%

79,5%

60,9%

Salem 

91,9%

82,9%

80,4%

60,6%

Sigtuna 

91,1%

76,3%

73,8%

49,7%

Sollentuna 

92,1%

83,1%

81,5%

64,1%

Solna 

89,0%

77,7%

76,9%

60,1%

Sundbyberg 

89,0%

77,5%

75,8%

54,5%

Södertälje 

88,1%

71,4%

68,8%

44,4%

Tyresö 

93,1%

85,7%

83,5%

63,9%

Täby 

92,9%

88,1%

87,0%

71,8%

Upplands Bro 

91,3%

78,3%

75,2%

51,5%

Upplands Väsby 

91,7%

79,9%

77,8%

57,1%

Vallentuna 

93,7%

86,9%

85,2%

67,2%

Vaxholm 

93,3%

89,5%

87,8%

72,6%

Värmdö 

93,3%

87,3%

85,3%

67,4%

Österåker 

93,8%

87,3%

85,5%

67,7%

Saknas 

51,2%

55,7%

52,4%

31,5%

Totalt   

90,2 %  

80,5% 

78,7% 

60,0% 

Hur vi rapporterar  

 • Region Stockholm rapporterar om covid-läget på tisdagar.
 •  Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.  
 • På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna om avlidna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.  
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.  

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård