9 augusti: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Totalt vårdas 286 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är nio fler än vad som rapporterades förra tisdagen. 

Läget i vården 

- Nu tycks ökningen antalet patienter med covid-19 som vårdas vid något av länets sjukhus avta något. Den senaste tiden har antalet varierat runt 270–290 patienter. Vi vet dock att det här är en oberäknelig sjukdom. Smittspridningen borde minska under sommaren när det är varmt och många fler möts utomhus i stället för inomhus, men till skillnad från de två tidigare åren har smittan i år ökat under sommarperioden. Jag har en viss oro för att smittspridningen åter kan ta fart uppåt igen när fler kommer tillbaka till jobb och skolor. Därför är det nu extra viktigt att stanna hemma och träffa så få som möjligt vid symtom på sjukdom, säger Johan Bratt chefläkare i Region Stockholm.

- Covid-19 är en smittsam sjukdom som för många blir relativt lindrig, men för andra kan det innebära en mer långdragen sjukdom. För vissa blir det ett mycket allvarligt sjukdomsförlopp och behov av sjukhusvård. För att minska risken för allvarlig sjukdom är det viktigt att du vaccinerar dig med de doser du erbjuds. Runt 20 procent av länets invånare har ännu inte påbörjat sin vaccination och har därmed en högre risk att bli så sjuka att de behöver sjukhusvård. Det är inte för sent att påbörja din vaccination och om du inte tagit de doser du erbjuds är det bara att gå in på 1177.se och läsa om hur du bokar en tid för vaccination, säger Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade   
Sedan pandemins början har 584 797 fall av covid-19 konstaterats i länet. 1 178 nya fall av covid-19, varav 126 var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har rapporterats under perioden 2 augusti till och med 8 augusti. Av de nya fallen är 371 fall efterregistreringar från tidigare i år. 

Antal vårdade 
Totalt vårdas 286 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.  Under motsvarande vecka förra året (2021) vårdades i genomsnitt 58 patienter om dagen med covid-19 på länets sjukhus.

Det är ungefär hälften som vårdas för covid-19 och andra hälften som vårdas med covid-19, det vill säga vårdas av annan orsak men samtidigt har covid-19. Oavsett vilket innebär det att patienterna måste vårdas på ett smittsäkert sätt och vårdens medarbetare måste bära skyddsutrustning. Varje patient med konstaterad covid-19 innebär därför ett extra resursbehov från sjukhusen. De som inte tagit minst två doser vaccin är överrepresenterade bland patienterna som har covid-19 vid länets sjukhus. 

Av de som vårdas vid sjukhus är:  

  • 6 i intensivvård  
  • 194 på akutsjukhus 
  • 86 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus   

Som mest vårdades 1 100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).   

Antal avlidna 
Sedan pandemins början har 5 362 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 17 fler än vad som rapporterades förra tisdagen. Av de avlidna är det 1 857 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare två jämfört med det som rapporterades förra tisdagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna.   

Vaccination mot covid-19  
Vaccination med andra påfyllnadsdos (dos 4) erbjuds till alla som bor på äldreboende (SÄBO), samt invånare som får hemsjukvård eller hemtjänst och alla invånare födda 1957 eller tidigare, samt till patienter mellan 18 och 64 år som har måttligt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller behandling. Det kan till exempel gälla immunbristsjukdom, reumatisk sjukdom eller cancersjukdom där patienten behandlas med kortison, biologiska läkemedel eller cytostatika. 

Samtidigt fortsätter vaccination med dos 1, 2 eller 3. 

Läs mer om hur du bokar vaccinationer på 1177.se  

Vaccinationsläget 

  

Dos 1 

Dos 2 

Dos 3 

Dos 4 

Totalt 

Tom. 1 aug 

1 758 035

1 676 389

1 170 598

292 410

4 897 432

Tom. 8 aug 

1 758 267

1 676 680

1 172 207

294 237

4 901 391

Senaste  
7 dagarna 

232

291

1 609

1 827

3 959

 Andel vaccinerade

Vid varje månadsskifte uppdateras befolkningsunderlaget vilket gör att andelen vaccinerade kan öka eller minska i de olika åldersgrupperna. 

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år: 
Andel dos 1: 80,7 procent  
Andel dos 2: 78,9 procent   
Andel dos 3: 59,8 procent   

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år: 
Andel dos 1: 79,2 procent  
Andel dos 2: 77,0 procent   

Andel vaccinerade vid SÄBO: 
Dos 1: 94,5 procent  
Dos 2: 91,9 procent 
Dos 3: 85,6 procent 
Dos 4: 72,1 procent  

Andel vaccinerade som är över 80 år: 
Dos 1: 93,8 procent 
Dos 2: 92,7 procent 
Dos 3: 87,8 procent 
Dos 4: 74,6 procent   

Andel vaccinerade som är 75–79 år: 
Dos 1: 92,0 procent 
Dos 2: 90,7 procent 
Dos 3: 86,6 procent 
Dos 4: 70,9 procent   

Andel vaccinerade som är 70–74 år: 
Dos 1: 88,4 procent 
Dos 2: 87,2 procent 
Dos 3: 83,4 procent 
Dos 4: 65,4 procent   

Andel vaccinerade som är 65–69 år: 
Dos 1: 87,0 procent 
Dos 2: 85,6 procent 
Dos 3: 79,8 procent  
Dos 4: 57,8 procent  

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år 
Dos 1: 90,2 procent 
Dos 2: 89,0 procent 
Dos 3: 84,3 procent 
Dos 4: 67,0 procent   

Andel vaccinerade som är 60–64 år: 
Dos 1: 88,0 procent 
Dos 2: 86,8 procent   
Dos 3: 75,7 procent   

Andel vaccinerade som är 55–59 år: 
Dos 1: 87,7 procent 
Dos 2: 86,3 procent   
Dos 3: 71,1 procent   

Andel vaccinerade som är 50–54 år: 
Dos 1: 86,6 procent 
Dos 2: 84,8 procent 
Dos 3: 67,7 procent    

Andel vaccinerade som är 45–49 år: 
Dos 1: 84,3 procent 
Dos 2: 81,7 procent  
Dos 3: 61,9 procent   

Andel vaccinerade som är 40–44 år: 
Dos 1: 80,1 procent 
Dos 2: 77,4 procent  
Dos 3: 53,8 procent  

Andel vaccinerade som är 35–39 år: 
Dos 1: 75,7 procent 
Dos 2: 73,2 procent   
Dos 3: 47,1 procent  

Andel vaccinerade som är 30–34 år: 
Dos 1: 71,0 procent 
Dos 2: 70,1 procent  
Dos 3: 43,7 procent    

Andel vaccinerade som är 18–29 år: 
Dos 1: 68,5 procent 
Dos 2: 66,1 procent 
Dos 3: 35,9 procent   

Andel vaccinerade som är 16–17 år: 
Dos 1: 73,0 procent 
Dos 2: 66,5 procent   

Andel vaccinerade som är 12–15 år: 
Dos 1: 58,2 procent 
Dos 2: 51,2 procent  

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.  

Andel över 65 år som tagit dos 1 och andel över 18 år som tagit dos 1, 2 och 3 fördelat per kommun/stadsdelsområde.

Kommun/Stadsdel  

Andel dos 1 +65 år 

Andel dos 1 +18 år  

Andel dos 2 
+18 år  

Andel dos 3 
+18 år  

Bromma 

91,3%

84,5%

82,9%

66,8%

Enskede-Årsta-Vantör 

88,3%

79,9%

77,9%

57,1%

Farsta 

89,9%

81,8%

79,6%

59,7%

Hägersten-Älvsjö 

89,5%

84,0%

82,6%

65,3%

Hässelby-Vällingby 

90,8%

78,2%

75,6%

54,2%

Kungsholmen 

88,4%

82,3%

82,2%

69,3%

Norrmalm 

87,2%

79,7%

80,0%

66,1%

Rinkeby-Kista 

83,7%

65,3%

61,8%

34,0%

Skarpnäck 

87,8%

82,8%

81,2%

63,2%

Skärholmen 

85,1%

69,1%

66,0%

40,6%

Spånga-Tensta 

88,5%

72,7%

69,6%

44,6%

Södermalm 

88,4%

84,3%

83,5%

69,2%

Östermalm 

86,9%

78,2%

78,4%

65,6%

Botkyrka 

86,9%

71,8%

68,7%

43,8%

Danderyd 

91,7%

86,9%

85,3%

70,7%

Ekerö 

93,4%

86,5%

84,5%

66,1%

Haninge 

90,7%

78,4%

75,4%

53,4%

Huddinge 

89,8%

79,1%

76,9%

55,9%

Järfälla 

91,9%

79,8%

77,3%

53,8%

Lidingö 

91,4%

85,8%

84,0%

69,2%

Nacka 

91,5%

85,9%

84,0%

66,4%

Norrtälje 

95,2%

87,9%

85,7%

69,5%

Nykvarn 

92,4%

84,7%

82,9%

64,2%

Nynäshamn 

92,8%

83,0%

79,6%

60,7%

Salem 

91,9%

83,0%

80,4%

60,5%

Sigtuna 

91,0%

76,5%

74,0%

49,6%

Sollentuna 

92,1%

83,4%

81,7%

64,0%

Solna 

89,0%

78,0%

77,2%

60,0%

Sundbyberg 

89,0%

77,8%

76,0%

54,4%

Södertälje 

88,2%

71,6%

68,9%

44,4%

Tyresö 

93,2%

85,8%

83,6%

63,6%

Täby 

93,0%

88,3%

87,2%

71,6%

Upplands Bro 

91,3%

78,5%

75,3%

51,3%

Upplands Väsby 

91,7%

80,1%

77,9%

56,9%

Vallentuna 

93,8%

87,0%

85,4%

67,0%

Vaxholm 

93,3%

89,5%

87,9%

72,2%

Värmdö 

93,3%

87,3%

85,3%

67,2%

Österåker 

93,9%

87,4%

85,6%

67,5%

Saknas 

50,9%

55,7%

52,4%

31,3%

Totalt   

90,2 %  

80,7% 

78,9% 

59,8% 

Hur vi rapporterar  

  • Region Stockholm rapporterar om covid-läget varje tisdag och på fredagarna rapporteras om läget i vården. En kortare dagslägesrapport publiceras på måndagar, onsdagar och torsdagar.
  •  Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.  
  • På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna om avlidna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.  
  • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.  

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård