2 augusti: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Totalt vårdas 277 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är nio fler än vad som rapporterades förra tisdagen.

Läget i vården 

- Även den här veckan rapporteras att något fler patienter vårdas med covid-19 vid länets sjukhus. Det är en mindre ökning än föregående veckor vilket är glädjande. Men det är för tidigt att dra några slutsatser för kommande veckor från resultatet av en enskild veckas rapportering, säger Patrik Söderberg som är chefläkare för Region Stockholm.

- Vården hade en ökad vårdkapacitet för 160 fler patienter, vid akutsjukhusen och inom Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), än samma vecka förra året men den oväntade ökningen av antalet patienter med covid-19 i år gör att det fortsatt är en hög belastning vid länets sjukhus. Flera av sjukhusens chefläkare rapporterar en ökande andel av patienterna nu har covid-19 som huvuddiagnos och därmed att fler vårdplatser behövs för patienter med covid-19. Nu hoppas vi att antalet patienter med covid-19 minskar både för patienternas skull och för att det ger en något mindre hög belastning vid länets sjukhus, säger Patrik Söderberg.

Läs mer om vårdplatser här: https://www.regionstockholm.se/verksamhet/halsa-och-vard/sa-fungerar-varden/vardplatser-i-region-stockholm/

- För många är det snart slut på ledigheter och återgång till arbetsplatser, skolor och olika typer av andra verksamheter där många personer träffas nära igen. Det viktigaste att tänka på för dig som invånare är att stanna hemma så snart du har symtom på sjukdom och träffa så få som möjligt. Det andra är att vaccinera dig med de doser du erbjuds mot covid-19 för att skydda dig mot allvarligt sjukdomsförlopp och behov av sjukhusvård, säger Patrik Söderberg.

Antal konstaterat smittade   

Sedan pandemins början har 583 619 fall av covid-19 konstaterats i länet. 1 315 nya fall av covid-19, varav 86 var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har rapporterats under perioden 26 juli till och med 1 augusti. Av de nya fallen är 459 fall efterregistreringar från tidigare i år. 

Antal vårdade 

Totalt vårdas 277 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.  

Det är ungefär hälften som vårdas för covid-19 och andra hälften som vårdas med covid-19, det vill säga vårdas av annan orsak men samtidigt har covid-19. Oavsett vilket innebär det att patienterna måste vårdas på ett smittsäkert sätt och vårdens medarbetare måste bära skyddsutrustning. Varje patient med konstaterad covid-19 innebär därför ett extra resursbehov från sjukhusen. De som inte tagit minst två doser vaccin är överrepresenterade bland patienterna som har covid-19 vid länets sjukhus. 

Av de som vårdas vid sjukhus är:   

  • 4 i intensivvård  
  • 176 på akutsjukhus 
  • 97 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus   

Som mest vårdades 1 100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).   

Antal avlidna 

Sedan pandemins början har 5 345 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 17 fler än vad som rapporterades förra tisdagen. Av de avlidna är det 1 855 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare fyra jämfört med det som rapporterades förra tisdagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna.   

Vaccination mot covid-19  

Vaccination med andra påfyllnadsdos (dos 4) erbjuds till alla som bor på äldreboende (SÄBO), samt invånare som får hemsjukvård eller hemtjänst och alla invånare födda 1957 eller tidigare, samt till patienter mellan 18 och 64 år som har måttligt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller behandling. Det kan till exempel gälla immunbristsjukdom, reumatisk sjukdom eller cancersjukdom där patienten behandlas med kortison, biologiska läkemedel eller cytostatika. 

Samtidigt fortsätter vaccination med dos 1, 2 eller 3. 

Läs mer om hur du bokar vaccinationer på 1177.se  

Vaccinationsläget 

  

Dos 1 

Dos 2 

Dos 3 

Dos 4 

Totalt 

Tom. 25 juli 

1 757 904

1 676 060

1 168 140

290 104

4 892 208

Tom. 1 aug 

1 758 135

1 676 410

1 170 605

292 426

4 897 576

Senaste  
7 dagarna 

231

350

2 465

2 322

5 368

 Andel vaccinerade

Vid varje månadsskifte uppdateras befolkningsunderlaget vilket gör att andelen vaccinerade kan öka eller minska i de olika åldersgrupperna. 

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år: 
Andel dos 1: 80,7 procent  
Andel dos 2: 78,9 procent   
Andel dos 3: 59,7 procent   

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år: 
Andel dos 1: 79,2 procent  
Andel dos 2: 77,0 procent   

Andel vaccinerade vid SÄBO: 
Dos 1: 94,5 procent  
Dos 2: 91,9 procent 
Dos 3: 85,6 procent 
Dos 4: 72,0 procent  

Andel vaccinerade som är över 80 år: 
Dos 1: 93,8 procent 
Dos 2: 92,7 procent 
Dos 3: 87,8 procent 
Dos 4: 74,3 procent   

Andel vaccinerade som är 75–79 år: 
Dos 1: 92,0 procent 
Dos 2: 90,7 procent 
Dos 3: 86,6 procent 
Dos 4: 70,5 procent   

Andel vaccinerade som är 70–74 år: 
Dos 1: 88,4 procent 
Dos 2: 87,2 procent 
Dos 3: 83,3 procent 
Dos 4: 65,0 procent   

Andel vaccinerade som är 65–69 år: 
Dos 1: 87,0 procent 
Dos 2: 85,6 procent 
Dos 3: 79,8 procent  
Dos 4: 57,3 procent  

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år 
Dos 1: 90,2 procent 
Dos 2: 89,0 procent 
Dos 3: 84,3 procent 
Dos 4: 66,7 procent   

Andel vaccinerade som är 60–64 år: 
Dos 1: 88,0 procent 
Dos 2: 86,8 procent   
Dos 3: 75,7 procent   

Andel vaccinerade som är 55–59 år: 
Dos 1: 87,7 procent 
Dos 2: 86,3 procent   
Dos 3: 71,1 procent   

Andel vaccinerade som är 50–54 år: 
Dos 1: 86,6 procent 
Dos 2: 84,8 procent 
Dos 3: 67,6 procent    

Andel vaccinerade som är 45–49 år: 
Dos 1: 84,3 procent 
Dos 2: 81,7 procent  
Dos 3: 61,8 procent   

Andel vaccinerade som är 40–44 år: 
Dos 1: 80,1 procent 
Dos 2: 77,4 procent  
Dos 3: 53,7 procent  

Andel vaccinerade som är 35–39 år: 
Dos 1: 75,7 procent 
Dos 2: 73,2 procent   
Dos 3: 47,0 procent  

Andel vaccinerade som är 30–34 år: 
Dos 1: 71,0 procent 
Dos 2: 70,1 procent  
Dos 3: 43,6 procent    

Andel vaccinerade som är 18–29 år: 
Dos 1: 68,5 procent 
Dos 2: 66,1 procent 
Dos 3: 35,8 procent   

Andel vaccinerade som är 16–17 år: 
Dos 1: 73,0 procent 
Dos 2: 66,4 procent   

Andel vaccinerade som är 12–15 år: 
Dos 1: 58,2 procent 
Dos 2: 51,1 procent  

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.  

Andel över 65 år som tagit dos 1 och andel över 18 år som tagit dos 1, 2 och 3 fördelat per kommun/stadsdelsområde.

Kommun/Stadsdel  

Andel dos 1 +65 år 

Andel dos 1 +18 år  

Andel dos 2 
+18 år  

Andel dos 3 
+18 år  

Bromma 

91,3%

84,5%

82,8%

66,7%

Enskede-Årsta-Vantör 

88,3%

79,9%

77,9%

57,0%

Farsta 

89,9%

81,8%

79,5%

59,5%

Hägersten-Älvsjö 

89,5%

84,0%

82,6%

65,2%

Hässelby-Vällingby 

90,8%

78,2%

75,6%

54,1%

Kungsholmen 

88,4%

82,3%

82,2%

69,2%

Norrmalm 

87,2%

79,7%

80,0%

66,0%

Rinkeby-Kista 

83,7%

65,3%

61,8%

33,9%

Skarpnäck 

87,8%

82,8%

81,2%

63,1%

Skärholmen 

85,1%

69,1%

66,0%

40,5%

Spånga-Tensta 

88,5%

72,7%

69,6%

44,5%

Södermalm 

88,4%

84,3%

83,5%

69,1%

Östermalm 

86,9%

78,2%

78,4%

65,6%

Botkyrka 

86,9%

71,7%

68,7%

43,8%

Danderyd 

91,7%

86,9%

85,3%

70,7%

Ekerö 

93,4%

86,5%

84,5%

66,0%

Haninge 

90,7%

78,4%

75,4%

53,3%

Huddinge 

89,8%

79,1%

76,9%

55,8%

Järfälla 

91,9%

79,8%

77,3%

53,7%

Lidingö 

91,4%

85,8%

84,0%

69,1%

Nacka 

91,5%

85,9%

84,0%

66,3%

Norrtälje 

95,2%

87,9%

85,7%

69,4%

Nykvarn 

92,4%

84,7%

82,9%

64,1%

Nynäshamn 

92,8%

83,0%

79,6%

60,6%

Salem 

91,9%

83,0%

80,4%

60,5%

Sigtuna 

91,0%

76,5%

73,9%

49,6%

Sollentuna 

92,1%

83,4%

81,7%

63,9%

Solna 

89,0%

78,0%

77,2%

59,9%

Sundbyberg 

89,0%

77,8%

76,0%

54,3%

Södertälje 

88,2%

71,6%

68,9%

44,3%

Tyresö 

93,2%

85,8%

83,6%

63,5%

Täby 

93,0%

88,3%

87,1%

71,5%

Upplands Bro 

91,3%

78,5%

75,3%

51,2%

Upplands Väsby 

91,7%

80,1%

77,8%

56,8%

Vallentuna 

93,8%

87,0%

85,4%

66,9%

Vaxholm 

93,3%

89,5%

87,9%

72,1%

Värmdö 

93,3%

87,3%

85,3%

67,1%

Österåker 

93,9%

87,4%

85,6%

67,4%

Saknas 

50,9%

55,7%

52,4%

31,3%

Totalt   

90,2 %  

80,7% 

78,9% 

59,7% 

Hur vi rapporterar  

  • Region Stockholm rapporterar om covid-läget varje tisdag och på fredagarna rapporteras om läget i vården. En kortare dagslägesrapport publiceras på måndagar, onsdagar och torsdagar.
  •  Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.  
  • På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna om avlidna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.  
  • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.  

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård