18 augusti: Dagsläge covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med anledning av smittspridningen av covid-19 rapporterar vi följande lägesbild idag som kompletterar ordinarie lägesrapport på tisdagar och på fredagar rapporteras chefläkarens rapport om läget i sjukvården.

Vårdplatser

I morse vårdades 256 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.  

Av dessa vårdades:  

  • 3 i intensivvård
  • 173 på akutsjukhus (exkl. IVA)
  • 80 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus  

Under motsvarande vecka förra året (2021) vårdades i genomsnitt 70 patienter om dagen med covid-19 på länets sjukhus.

Klockan 15.00 idag rapporterade akutsjukhusen 156 lediga vårdplatser, utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård