10 augusti: Dagsläge covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med anledning av smittspridningen av covid-19 rapporterar vi följande lägesbild idag som kompletterar ordinarie lägesrapport på tisdagar och på fredagar rapporteras chefläkarens rapport om läget i sjukvården.

Vårdplatser

I morse vårdades 273 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.  

Av dessa vårdades:  

  • 5 i intensivvård
  • 183 på akutsjukhus (exkl IVA)
  • 85 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus  

Under motsvarande vecka förra året (2021) vårdades i genomsnitt 58 patienter om dagen med covid-19 på länets sjukhus.

Klockan 15.00 idag rapporterade akutsjukhusen 76 lediga vårdplatser, utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård