14 februari: Lägesbild covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med anledning av smittspridningen av covid-19 rapporterar vi följande lägesbild idag som kompletterar ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar

Vårdplatser

I morse vårdades 583 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.  

Av dessa vårdades:  

  • 29 i intensivvård
  • 405 på akutsjukhus
  • 149 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus  

Klockan 15.00 idag rapporterade akutsjukhusen 134 lediga vårdplatser, utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Vaccinationer

 

Dos 1

Dos 2

Dos 3

Totalt

Till och med 13 februari

1 737 610

1 639 168

945 863

4 322 641

Till och med 6 februari

1 734 963

1 630 973

870 693

4 236 629

Senaste 7 dagarna

2 647

8 195

75 170

   86 012

 

 

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård