23 januari: Lägesbild covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med anledning av den höga smittspridningen av covid-19 rapporterar vi följande lägesbild idag som kompletterar ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Vårdplatser

I morse vårdades 582 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.  

Av dessa vårdades:  

  • 32 i intensivvård
  • 438 på akutsjukhus
  • 112 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus  

Klockan 15.00 idag rapporterade akutsjukhusen 201 lediga vårdplatser, utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Vaccinationer

 

Dos 1

Dos 2

Dos 3

Totalt

Till och med 22 jan

1 727 994  

1 613 656

650 851

3 992 501

Till och med  15 jan

1 721 889

1 601 249

553 899

3 877 037

Senaste 7 dagarna

6 105

12 407

96 952

115 464

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård