22 januari: Lägesbild covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med anledning av den höga smittspridningen av covid-19 rapporterar vi följande lägesbild idag som kompletterar ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.

Vårdplatser

I morse vårdades 545 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.  

Av dessa vårdades:  

  • 33 i intensivvård
  • 404 på akutsjukhus
  • 108 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus  

Klockan 15.00 idag rapporterade akutsjukhusen 260 lediga vårdplatser, utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Vaccinationer

 

Dos 1

Dos 2

Dos 3

Totalt

Till och med 21 jan

1 727 454

1 612 673

642 592

3 982 719

Till och med 14 jan

1 721 213

1 600 264

545 237

3 866 714

Senaste 7 dagarna

6 241

12 409

97 355

116 005

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård