17 januari: Läget i vården

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med anledning av den höga smittspridningen av covid-19 och intresset för hur det påverkar vården och vårdplatsläget i regionen rapporterar vi följande lägesbild

I morse vårdades 493 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.  

Av dessa vårdades:  

  • 32 i intensivvård
  • 379 på akutsjukhus
  • 82 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus  

Kl. 15.00 idag rapporterade akutsjukhusen 178 lediga vårdplatser, utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård