14 januari: Lägesrapport om covid-19

37 102 fall av bekräftad covid-19 infektion rapporterades denna vecka. Det är mer än dubbelt så många som rapporterades i förra fredagens rapport. Samtidigt har antalet personer inlagda på sjukhus med covid-19 ökat från 296 till 446 på en vecka. Klockan 15.00 idag fanns det 232 lediga vårdplatser vid länets akutsjukhus, utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Läget i vården

- Läget i vården är fortsatt ansträngt och antalet patienter inlagda med covid-19 fortsätter att öka. Antalet smittade med covid-19 är rekordhögt och visar på bred samhällspridning. Det medför dels att fler patienter måste läggas in på sjukhus samtidigt som många av vårdens medarbetare är hemma på grund utav egen eller anhörigs sjukdom, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

- Den höga sjukfrånvaron påverkar alla delar av vården. Den här veckan rapporterar många husläkarmottagningar att de har svårt att ta hand om alla patienter så snabbt som de brukar. Även 1177 Vårdguiden på telefon har många av sina erfarna sjuksköterskor sjukskrivna vilket leder till längre svarstider. Det här innebär att jag vill be alla invånare som söker vård att ha lite extra tålamod och förståelse för längre väntetider, men trots det inte avstå från att söka vård precis som vanligt. Nästan alla delar i vården, liksom i många andra delar i samhället, rapporterar stor andel sjukskriven personal just nu, säger Johan Bratt.

- Vid livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112 och vid akuta behov 1177. Tänk också på att på 1177.se finns svar på många vårdfrågor, säger Johan Bratt.

- Vårdgivarna arbetar hela tiden för att hitta lösningar. Det fungerar, alla som behöver vård får det. Att de med störst medicinskt behov går först innebär också att den som har mindre allvarliga skador eller sjukdomar kan få vänta längre. Vi vädjar om tålamod, medarbetarna gör allt vad de kan för att situationen ska vara så bra som möjligt just nu, säger Johan Bratt. 
 

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 446 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

· 30 i intensivvård

· 350 på akutsjukhus

· 66 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 13 januari har 19 384 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 13 januari har 388 644

fall av covid-19 konstaterats i länet. Det innebär att ytterligare 37 102 konstaterade fall av covid-19 har tillkommit sedan lägesrapporten i fredags.

– Vi har mer än en fördubbling av antalet smittade jämfört med förra fredagens rapport. Risken att träffa någon som är smittad är nu väldigt stor. Därför är det viktigt att följa alla råd och rekommendationer om att stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd, jobba hemifrån om möjligt och använd munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

–  Den enskilt viktigaste åtgärden är fortsatt att vaccinera sig, det är så vi kan minska smittspridningen och risken för den enskilde att bli svårt sjuk. Det gäller både den som inte alls är vaccinerad och den som tagit två doser. En tredje påfyllnadsdos ger ett förstärkt och förlängt skydd mot de olika varianterna av covid-19, säger Maria Rotzén Östlund

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 634 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 47 fler än vad som rapporterades i fredagens lägesrapport. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Under den gångna veckan fick nästan 75 000 personer en påfyllnadsdos i Region Stockholm. Regionen har nu beslutat att gradvis sänka tiden mellan den andra och tredje dosen från sex till fem månader. Detaljerad information om bokning av vaccination finns att läsa på 1177.se.

- Om du har bokat dina tidigare vaccinationer via appen Alltid öppet kommer du att få ett sms när det är din tur att boka tid för påfyllnadsdosen. Boka din tid så snart du får ditt sms, säger chefläkare Johan Bratt.

- Du kan även vaccinera dig på de vaccinationsbussar som finns på flera platser i Stockholms län samt vid drop-in-vaccinationen vid Cityterminalen och i Vällingby, säger Johan Bratt.

- Det är viktigt att alla som kan tar påfyllnadsdosen. En tredje dos ger ett starkt skydd både mot att smittas och att bli sjuk till följd av covid-19, och det gäller särskilt för den nu dominerande omikronvarianten av covid-19, säger chefläkare Johan Bratt.

 

Vaccinationsläget

Antal registrerade vaccinationer dos 1: 1 720 626

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 598 496

Antal registrerade vaccinationer dos 3: 530 591

Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 849 713

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 80,8 procent 
Andel dos 2: 77,9 procent
Andel dos 3: 27,7 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 79,4 procent 
Andel dos 2: 74,9 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 85,3 procent 
Andel dos 2: 81,4 procent
Andel dos 3: 28,4 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,8 procent 
Dos 2: 91,5 procent
Dos 3: 81,2 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,7 procent
Dos 2: 92,3 procent
Dos 3: 82,7 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 92,2 procent
Dos 2: 90,7 procent
Dos 3: 80,8 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,6 procent
Dos 2: 87,1 procent
Dos 3: 76,5 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 86,7 procent
Dos 2: 85,0 procent
Dos 3: 70,9 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 90,2 procent
Dos 2: 88,7 procent
Dos 3: 77,6 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 87,8 procent
Dos 2: 86,2 procent
Dos 3: 60,5 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 87,7 procent
Dos 2: 85,7 procent
Dos 3: 33,7 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 86,6 procent
Dos 2: 84,2 procent
Dos 2: 22,7 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 84,6 procent
Dos 2: 81,2 procent
Dos 3: 13,2 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 80,4 procent
Dos 2: 76,4 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 76,4 procent
Dos 2: 72,2 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 71,8 procent
Dos 2: 68,9 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 68,3 procent
Dos 2: 63,9 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 71,3 procent
Dos 2: 60,7 procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 60,4 procent
Dos 2: 33,2 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård