13 januari: Läget i vården

Med anledning av den höga smittspridningen av covid-19 och intresset för hur det påverkar vården och vårdplatsläget i regionen rapporterar vi följande lägesbild.

I morse vårdades 427 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.  

Av dessa vårdades:  

  • 32 i intensivvård 
  • 337 på akutsjukhus 
  • 58 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus  

Kl. 15.00 idag rapporterade akutsjukhusen 202 lediga vårdplatser, utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård