4 maj: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

3 928 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 30 april till och med 3 maj. Totalt vårdas 444 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 7 fler än i senaste lägesrapporten den 30 april. 15 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 30 april.

Samlad bedömning

Sedan den 19 mars arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge. Länets akutsjukhus har en ansträngd situation med 444 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.

- Nu har antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård legat still några dagar. Samtidigt är antalet konstaterade fall per vecka relativt konstant och detsamma gäller även antalet patienter med covid-19 i behov av intensivvård. Allt detta signalerar tydligt att den här pandemin är långt ifrån över. Därför är det viktigt att du fortsätter hålla råd och rekommendationer samt att du vaccinerar dig så snart du erbjuds möjligheten, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

De fem grundläggande råden

 1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.
 2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
 3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
 4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga.
 5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

3 928 nya fall av covid-19, inga av dessa var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 30 april till och med 3 maj.

Sedan pandemins början har 234 858 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 17 konstaterades 8 350 nya fall av covid-19. Under vecka 16 konstaterades 8 013 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 17 var det 4 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är 1 mer än veckan innan. Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har till och med den 3 maj 2021 identifierat 6 893 fall av den brittiska varianten, 391 fall av den sydafrikanska varianten, 34 fall av den brasilianska varianten samt 5 fall av den indiska varianten varav 3 har dubbelmutation.

Eftersläpning av inkomna sekvenseringsdata gör att fall av de olika varianterna kan komma från fall som provtagits för flera veckor sedan.

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. 

Se information på 1177.se https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-och-resor/#section-119144

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 444 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 7 fler än i den senaste lägesrapporten 30 april.

Av dessa vårdas:

 • 99 i intensivvård (+3)
 • 286 på akutsjukhus (+6)
 • 59 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-2)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 3 maj har 15 891 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 406 fler än vad som rapporterades vid lägesrapporten för en vecka sedan.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

15 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 30 april.

Sedan pandemins början har 4 203 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 609 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal sedan lägesrapporten den 30 april.

För hela vecka 16 finns nu inrapporterade att 30 personer avlidit med covid-19. För vecka 17 finns hittills inrapporterat att 3 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 17 har det analyserats 59 035 tester för pågående covid-19. Av dessa var 7 427 provsvar eller 12,6 procent positiva. Andelen positiva provsvar är lägre än föregående vecka.

Den egenbeställda antikroppsprovtagningen via 1177.se och Alltid Öppet avslutades 31 mars. Sedan dess sker antikroppsprovtagning endast efter ordination från hälso- och sjukvården.  

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning minskade förra veckan jämfört med veckan före. Kapaciteten för PCR-provtagning är fortsatt god, kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. 

Vaccination mot covid-19

Vaccinationsläget 4 maj

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 504 658   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 134 596 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 639 254  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 26,4 procent
Andel dos 2: 7,0 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 91,8 procent
Dos 2: 85,8 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal 
Dos 1: 68 procent
Dos 2: 49 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1. 90,3 procent
Dos 2. 58,1 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1. 87,0 procent
Dos 2. 15,0 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1. 79,9 procent
Dos 2. 6,9 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1. 70,9 procent
Dos 2. 5,9 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 81,7 procent
Dos 2: 21,1 procent

 

Våsrdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Andel över 65 år som påbörjat vaccinationen fördelat per kommun/stadsdelsområde 

Kommun/Stadsdelsområde

Andel 65+

-Bromma

84,9%

-Enskede-Årsta-Vantör

77,4%

-Farsta

81,4%

-Hägersten-Älvsjö

80,4%

-Hässelby-Vällingby

80,8%

-Kungsholmen

81,3%

-Norrmalm

79,8%

-Rinkeby-Kista

68,6%

-Skarpnäck

77,1%

-Skärholmen

71,6%

-Spånga-Tensta

74,8%

-Södermalm

80,5%

-Östermalm

79,4%

Botkyrka

74,1%

Danderyd

86,3%

Ekerö

87,2%

Haninge

82,2%

Huddinge

80,5%

Järfälla

83,9%

Lidingö

85,2%

Nacka

80,2%

Norrtälje

91,0%

Nykvarn

85,8%

Nynäshamn

83,6%

Salem

83,9%

Sigtuna

84,5%

Sollentuna

84,8%

Solna

81,6%

Sundbyberg

78,4%

Södertälje

74,6%

Tyresö

86,3%

Täby

87,2%

Upplands Bro

83,2%

Upplands Väsby

83,4%

Vallentuna

86,5%

Vaxholm

87,2%

Värmdö

85,3%

Österåker

88,0%

Saknas

30,0%

 

Total: 81,7%

Nationella föreskrifter 

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om nationella allmänna råd och rekommendationer

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård