28 maj: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

På grund av tekniska problem kan vi inte rapportera antalet smittade samt antalet avlidna med covid-19 idag. Totalt vårdas 177 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 56 färre än i senaste lägesrapporten den 25 maj.

Samlad bedömning

Sedan den 21 maj arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) återigen i det lägsta beredskapsläget - stabsläge.

- Nu har fler än fyra av tio invånare påbörjat sin vaccination. Jag vill dock be alla invånare om att fortsätta följa våra råd och rekommendationer ytterligare en tid tills fler har blivit vaccinerade, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

De fem grundläggande råden

  1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.
  2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
  3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
  4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga
  5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 177 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 56 färre än i den senaste lägesrapporten 25 maj.

Av dessa vårdas:

51 i intensivvård (-6)
107 på akutsjukhus (-46)

19 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-4)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Vaccination mot covid-19

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 785 332 
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 238 711  
Totalt antal registrerade vaccinationer: 1 024 043  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 40,8 procent 
Andel dos 2: 12,5 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 92,6 procent 
Dos 2: 86,9 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 91,5 procent
Dos 2: 82,5 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 89,1 procent
Dos 2: 43,6 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 83,7 procent
Dos 2: 30,3 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 78,6 procent
Dos 2: 18,5 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 85,5 procent
Dos 2: 43,1 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 77,8 procent
Dos 2: 9,9 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 74,6 procent
Dos 2: 7,3 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 66,0 procent
Dos 2: 6,0 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 30,9 procent
Dos 2: 5,0 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. 

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 15 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 65 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 21 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 60 år samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer.

Påbörjat 5 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 55 år.

Påbörjat 10 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 50 år

Påbörjat 21 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 45 år

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se  

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till och med måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till och med torsdag.

  • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
  • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
  • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
  • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
  • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård