19 maj: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Nedgången av antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård fortsätter. Däremot är det fortfarande ett stort antal patienter med covid-19 som är så svårt sjuka att de behöver intensivvård. Nu måste vården ha kapacitet för att ta hand om sådan vård som skjutits fram, men som måste genomföras före sommaren. Därför är det viktigt att vi fortsätter minska smittspridningen. Det gör vi bäst genom att du vaccinerar dig så snart du får erbjudande om det samt fortsätter att följa alla råd och rekommendationer oavsett om du är vaccinerad eller inte, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Dagsläget 19 maj

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 248 348
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 294

Nu vårdas

  • 62 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 216 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
  • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 278 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 19 maj 

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 679 666   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 182 145  
Totalt antal registrerade vaccinationer 861 811  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 35,4 procent 
Andel dos 2: 9,5 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 92,1 procent 
Dos 2: 86,4 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 91,1 procent
Dos 2: 79,7 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 88,5 procent
Dos 2: 29,8 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 82,5 procent
Dos 2: 10,3 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 76,7 procent
Dos 2: 7,2 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 84,5 procent
Dos 2: 31,1 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 74,0 procent
Dos 2: 7,3 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 65,1 procent
Dos 2: 6,4 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 39,5 procent
Dos 2: 5,3 procent

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. 

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 15 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 65 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 21 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 60 år samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer

Påbörjat 5 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 55 år.

Påbörjat 10 maj: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 50 år.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård