19 april: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Det är fortsatt mycket ansträngt på akutsjukhusen. Idag är det 604 patienter med covid-19 som är så sjuka att de behöver sjukhusvård. Av dessa får 94 patienter intensivvårdsbehandling. Vi ser ännu inga tecken på att antalet patienter är på väg att minska och måste därför rusta för ännu en tid med mycket hög beläggning vid våra akutsjukhus. Vi fortsätter att pausa planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker vilket frigör resurser för akut och nödvändig vård. Även om vaccinationstakten nu ökats vill jag framhålla vikten av att vi alla måste följa de fem grundläggande råden för att få ner smittspridningen, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

De fem grundläggande råden

  1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.
  2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
  3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
  4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga
  5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Dagsläget 19 april

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 217 377
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 121

Nu vårdas

94 patienter med covid-19 i intensivvård
510 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 604 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 19 april

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 341 415   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 125 474  
Totalt antal registrerade vaccinationer 466 889 

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 17,8 procent 
Andel dos 2: 6,6 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 91,4 procent 
Dos 2: 85,2 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad): 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 49 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 88,9 procent
Dos 2: 54,0 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 82,1 procent
Dos 2: 13,0 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 61,7 procent
Dos 2: 6,3 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 28,9 procent
Dos 2: 5,5 procent

För mer statistik följ Folkhälsomyndighetens rapportering som uppdateras varje torsdag.  

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 15 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 65 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård