12 april: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Nytt idag är att vi även rapporterar andelen vaccinerade 70–74 år samt 65–69 år.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

-Vi har ett mycket allvarligt läge vid våra akutsjukhus och främst gäller det intensivvården. Nu har vi 105 patienter med covid-19 som är i behov av intensivvård. Så många patienter med covid-19 i intensivvård har vi inte haft sedan slutet av maj förra året. Vi kan inte nog poängtera vikten av att hålla råd och rekommendationer för att pressa ner smittspridningen så att vården kan fortsätta klara av att ge alla som behöver akut och nödvändig vård, säger Johan Bratt som är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Dagsläget 12 april

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 207 848
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 075

Nu vårdas

105 patienter med covid-19 i intensivvård
482 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 587 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 12 april

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 268 769   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 116 699  
Totalt antal registrerade vaccinationer 385 468  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 14,0 procent 
Andel dos 2: 6,1 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 91,3 procent 
Dos 2: 84,9 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad): 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 48 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 87,7 procent
Dos 2: 48,5 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 70,2 procent
Dos 2: 11,3 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 26,0 procent
Dos 2: 5,9 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 9,0 procent
Dos 2: 5,2 procent

För mer statistik följ Folkhälsomyndighetens rapportering som uppdateras varje torsdag.(öppnas i nytt fönster)

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det (öppnas i nytt fönster).

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård