23 mars: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

3 095 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 19 mars till och med 22 mars. Totalt vårdas 490 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 48 fler än i senaste lägesrapporten den 12 mars. 21 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 19 mars.

Samlad bedömning

Sedan den 19 mars arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge. Länets akutsjukhus har nu en mycket ansträngd situation med 490 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.

- Antalet konstaterade fall av covid-19 ökar med nästan tio procent. Antalet patienter med covid-19 inskrivna vid våra sjukhus har ökat från 430 förra tisdagen till 490 idag och antalet patienter med covid-19 i intensivvård har ökat från 57 till 75 jämfört med förra tisdagen. Det innebär en oerhörd ansträngning för sjukvårdens medarbetare och ett intensivt arbete pågår nu för att bemanna upp fler vårdplatser, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

- Givet situationen i Stockholms län är det ett självklart beslut att de särskilda regionala rekommendationer som vi presenterade 23 februari ska förlängas för att komplettera de fem grundläggande råden. Därmed fortsätter rekommendationen att bland annat använda engångsmunskydd i allmänna utrymmen där trängsel kan uppstå och alltid i kollektivtrafiken, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

De fem grundläggande råden

  1. Stanna hemma om någon har symtom på sjukdom i hushållet och beställ provtagning om symtom varat mer än 24 timmar
  2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
  3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
  4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga
  5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

3 095 nya fall av covid-19, varav 6 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 19 mars till och med 22 mars.

Sedan pandemins början har 180 474 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 11 konstaterades 8 285 nya fall av covid-19. Under vecka 10 konstaterades 7 651 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 10 var det 8 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är ett färre än veckan innan. Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Karolinska Universitetslaboratoriet har analyserat ca 4 650 PCR prover från vecka 11 som indikerar förekomst av B.1.1.7 (brittiska varianten) i knappt 82 procent av de diagnostiserade fallen i regionen.

Region Stockholm har med helgenomsekvensering till och med den 22 mars 2021 identifierat 1 043 fall av B.1.1.7 (brittiska varianten) och 74 fall av B.1.351 (sydafrikanska varianten) samt 6 fall av P.1 (brasilianska varianten).

Eftersläpning av inkomna sekvenseringsdata gör att fall av den sydafrikanska, den brasilianska och den brittiska varianten kan komma från fall som provtagits för flera veckor sedan.

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst.  Se information på 1177.se 

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 490 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 48 fler än i den senaste lägesrapporten 19 mars.

Av dessa vårdas:

  • 75 i intensivvård (+9)
  • 294 på akutsjukhus (+32)
  • 89 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+7)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 22 mars har 13 318 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 173 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

21 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 12 mars.

Sedan pandemins början har 3 987 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 598 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare två personer jämfört med lägesrapporten den 19 mars.

För hela vecka 10 finns nu inrapporterade att 28 personer avlidit med covid-19. För vecka 11 finns hittills inrapporterat att 10 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 11 har det analyserats 59 940 tester för pågående covid-19 vilket är en ökning jämfört med veckan före. Av dessa var 8 373 provsvar eller 14,1 procent positiva. Andelen positiva provsvar är jämförbar med föregående vecka.

Under vecka 11 genomfördes 9 040 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 40,4 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en jämförbar andel positiva provsvar jämfört veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning ökade förra veckan jämfört med veckan före. För antikroppsprovtagningen minskade efterfrågan något jämfört veckan innan. Kapaciteten för PCR-provtagning är fortsatt god, kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår.  

Folkhälsomyndigheten bedömer att storskalig antikroppsprovtagning har ett begränsat värde för personer som vill veta om de har utvecklat antikroppar mot covid-19 och regeringen har fattat beslut att inte finansiera den provtagningen från och med 31 mars. Det gör att den egenbeställda antikroppsprovtagningen via 1177.se och Alltid Öppet upphör den 31 mars i Region Stockholm. Region Stockholm har kapacitet och förmåga att återuppta antikroppstester i stor skala om förutsättningarna skulle förändras.

Vaccination mot covid-19

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 164 256   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 71 518 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 235 774  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 8,5 procent
Andel dos 2: 3,7 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 91,0 procent
Dos 2: 85,0 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 48 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1. 59,3 procent
Dos 2. 18,3 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Andel över 80 år som påbörjat vaccinationen fördelat per kommun/stadsdelsområde 

Kommun/Stadsdel Patient Andel vaccinerade mot covid-19
-Bromma 75,8%
-Enskede-Årsta-Vantör 57,0%
-Farsta 63,2%
-Hägersten-Älvsjö 52,3%
-Hässelby-Vällingby 67,0%
-Kungsholmen 64,4%
-Norrmalm 60,5%
-Rinkeby-Kista 67,1%
-Skarpnäck 55,9%
-Skärholmen 78,7%
-Spånga-Tensta 78,8%
-Södermalm 57,2%
-Östermalm 53,7%
Botkyrka 76,2%
Danderyd 64,0%
Ekerö 61,0%
Haninge 58,3%
Huddinge 63,3%
Järfälla 48,8%
Lidingö 55,5%
Nacka 61,1%
Norrtälje 62,1%
Nykvarn 46,4%
Nynäshamn 67,4%
Salem 89,0%
Sigtuna 62,7%
Sollentuna 49,4%
Solna 51,5%
Sundbyberg 65,3%
Södertälje 52,7%
Tyresö 53,2%
Täby 50,4%
Upplands Bro 53,4%
Upplands Väsby 62,4%
Vallentuna 51,2%
Vaxholm 41,6%
Värmdö 65,7%
Österåker 42,3%
Saknas 14,3%
  Total: 59,3%

Nationella föreskrifter 

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om nationella allmänna råd och rekommendationer.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård