22 mars: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

Helgen har varit ansträngd med fler patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård. Det är mycket oroande att även behovet av intensivvård nu ökar. Vi har gått från 54 för en vecka sedan till 77 patienter idag. Det är över 40 procents ökning på en vecka. Att få intensivvård innebär att patienten är allvarligt sjuk och kämpar för sitt liv. Vårdens medarbetare ger alla patienter bästa möjliga omhändertagande men det är tungt för medarbetare när vårdbehoven nu ökar för tredje gången. Jag förstår om man som invånare är trött på att fortsätta isolera sig och hålla avstånd - men det är enda sättet att minska smittökningen och behovet av sjukhusvård, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Dagsläget 22 mars

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 179 798
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 966

Nu vårdas

77 patienter med covid-19 i intensivvård
409 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 486 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 18 mars

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 162 428   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 70 678  
Totalt antal registrerade vaccinationer 233 106  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 8,4 procent 
Andel dos 2: 3,7 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 90,9 procent 
Dos 2: 84,9 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal: 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 48 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1. 58,1 procent
Dos 2. 18,0 procent

För mer statistik följ Folkhälsomyndighetens rapportering som uppdateras varje torsdag. 

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Påbörjat v 10: Alla personer födda 1941 eller tidigare. De får ett brev hem med instruktioner för tidbokning för vaccination vid sin vårdcentral. Läs detaljerad beskrivning på 1177.se  om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det. 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård