12 mars: Lägesrapport om covid-19

4 308 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 9 mars till och med 11 mars. Totalt vårdas 372 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 11 fler än i senaste lägesrapporten den 9 mars. 21 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 9 mars.

Samlad bedömning

Sedan den 3 februari arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i stabsläge.

- Dessvärre kan vi även idag rapportera en mindre ökning av antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård. Det som oroar mest just nu är bristen på vaccin. Utöver att vi alla följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer är vaccineringen den viktigaste åtgärden för att få ner smittspridningen. Vi gör vårt yttersta för att den allt högre takten i vaccineringen inte äventyras av dessa mycket varierande leveransbesked. Invånarna måste kunna få besked när de ska få sin spruta och då måste det bli tydligare och mer hållfasta besked om vaccinleveranser så att våra vaccinatörer kan planera för bemanning och organisation, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Förändrade vaccinprognoser

De förändrade prognoserna visar på att leveranserna minskar kraftigt under mars, april och maj mot tidigare prognoser. Det innebär att allt färre kan vaccineras under våren. Ju mer vaccinleveranserna förskjuts mot juni desto större blir utmaningen att hinna erbjuda vaccination till alla invånare över 18 år till halvårsskiftet.

graf 4.jpg

graf 3.jpg

graf 2.jpg

graf 1.jpg

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

4 308 nya fall av covid-19, varav 7 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 9 mars till och med 11 mars.

Sedan pandemins början har 169 005 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 372 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 11 fler än i den senaste lägesrapporten 9 mars.

Av dessa vårdas:

 • 50 i intensivvård (+1)
 • 260 på akutsjukhus (+4)
 • 62 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+6)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 4 mars har 12 771 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 85 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

21 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 9 mars.

Sedan pandemins början har 3 934 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 596 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal som vid senaste lägesrapporten 9 mars.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 232 315 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 130 495
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 54 827

Totalt antal registrerade vaccinationer 185 322

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 6,7 procent
Andel dos 2: 2,8 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 90,4 %
Dos 2: 84,4 %

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal 
Dos 1: 64%
Dos 2: 43%

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

De här grupperna vaccineras nu:

 • Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.
 • Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.
 • Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.
 • Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.
 • Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.
 • Påbörjat v 10: Alla personer födda 1941 eller tidigare. De får ett brev hem med instruktioner för tidbokning för vaccination vid sin vårdcentral. 

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer.

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård