16 februari: Lägesrapport om covid-19

1857 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 12 februari till och med 15 februari. Totalt vårdas 270 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 5 fler än i senaste lägesrapporten den 12 februari. En ytterligare avliden har rapporterats sedan 12 februari. 

Samlad bedömning

Sedan den 3 februari arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i stabsläge. Länets akutsjukhus har en fortsatt ansträngd situation med 270 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.  

- Just nu är vaccinationerna helt avgörande för att vi ska få ner smittspridningen, men de planerade vaccinleveranserna har ständigt minskat för varje ny prognos. Vi har god kapacitet att vaccinera och planerar utifrån de förutsättningar som vi nu känner till. Vi hoppas att leveranserna av vaccin ökar så att vi kan komma ikapp vår plan och att vi kan nå målet om att alla över 18 år och de under 18 år som är i riskgrupp ska erbjudas vaccin senast till halvårsskiftet. Men då krävs det snabba, tydliga och hållbara besked om leveranser av vaccin och att stora mängder inte kommer i sista minuten, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.


Planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad fram till och med 16 februari. Därefter kommer vårdgivarna successivt, och i mån av kapacitet, återstarta den vård som pausats.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

1 857 nya fall av covid-19, varav 1 är provtagen på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 12 februari till och med 15 februari.

Sedan pandemins början har 146 379 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 6 konstaterades 4 000 nya fall av covid-19. Under vecka 5 konstaterades 3 223 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 6 var det 8 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är 8 färre än veckan innan.
Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har hittills identifierat totalt 83 fall av muterat covid-19 virus. Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

Region Stockholm har uppdaterade texter på 1177.se (öppnas i nytt fönster) och i appen ”Alltid Öppet” så att de som berörs, och de som bor i samma hushåll, lotsas till rätt provtagning.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 270 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 5 fler än i den senaste lägesrapporten 12 februari.

Av dessa vårdas:

 • 36 i intensivvård (-8)
 • 183 på akutsjukhus (+20)
 • 51 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-7)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 14 februari har 11 986 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 53 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

1 ytterligare avliden med covid-19 har inrapporterats sedan 12 februari.

Sedan pandemins början har 3 821 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 584 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal personer som rapporterades 12 februari.

För hela vecka 5 finns nu inrapporterade att 37 personer avlidit med covid-19. För vecka 6 finns hittills inrapporterat att 6 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 6 har det analyserats 35 501 tester för pågående covid-19 vilket är en ökning jämfört veckan före. Av dessa var 4 052 provsvar eller 11,5 procent positiva. Andelen positiva provsvar är jämförbara med föregående vecka.

Under vecka 6 genomfördes 8 108 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 42,5 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en minskning av andelen positiva provsvar jämförbart med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning ökade förra veckan jämfört med veckan före. För antikroppsprovtagningen var utvecklingen den motsatta, efterfrågan minskade avsevärt jämförbart med veckan före. Kapaciteten för PCR-provtagning har utökats och i dagsläget bedöms bokningsmöjligheterna som goda då kapaciteten är större än efterfrågan. Ett ökat behov av PCR-provtagning kan bli aktuellt beroende på regeringens beslut om inreseregler och krav på provtagning PCR vid ankomst till Sverige och ny provtagning efter fem dagar. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 109 094 doser
vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 57 937
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 27 074

Totalt antal registrerade vaccinationer 86 011

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer (öppnas i nytt fönster)

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård