Tätare samarbete i förlossningsvården i sommar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

På sommaren föds ofta många barn samtidigt som vårdens medarbetare har sina sommarledigheter. För att kunna ta emot alla blivande sommarmammor har de sju förlossningsklinikerna i Stockholms län arbetat tätare tillsammans. Det har gjort sommarens förlossningsvård mer stabil och förutsägbar, även de dagar då många barn föddes samtidigt.

Bild på bebis hand

De sju klinikerna samverkar alla tider på året men inför sommarens födslar startade den gemensamma planeringen tidigare än föregående år. Genom gemensamma förberedelser och täta operativa avstämningar under sommaren har klinikerna kunnat hjälpa varandra mer, både kring de arbetstoppar som var synliga i förväg och kring lokala och tillfälliga avlastningsbehov. Flest födslar skedde vecka 21 vilket innebar att den stora arbetstoppen låg i maj, strax innan sommarens ledighetsperiod. Juli månad rymde dock fler födslar än juli förra året.

–  Vi tar med oss flera viktiga lärdomar framåt. Det finns rutiner och gemensamma upplägg som vi kan förändra till nästa år, men det är lika viktigt att vi kan lyfta fram och lära oss av det som fungerat väl, säger Nicole Silverstolpe, regional förlossningssamordnare i Region Stockholm.  

Fyra förändringar ligger till grund för det förbättrade läget för förlossningsvården i sommar:

1. Det finns ytterligare en förlossningsklinik, BB S:t Göran, som kan hjälpa till vid behov. Den tätare samverkan bygger på kliniksamarbete de dagar detta behövs. Ibland hänvisas födande till andra kliniker än den önskade, och i sällsynta fall till kliniker utanför länet. Hänvisningarna inom länet ligger i linje med samma tid föregående år, och hänvisningar utanför länet har minskat betydligt (maj-juli).

2. En ny, frivillig schemamodell för barnmorskor på några av klinikerna. Modellen ger fler barnmorsketimmar totalt sett men även längre ledigheter för den som väljer schemamodellen. I schemamodellen arbetar barnmorskan i 12,5 timmes arbetspass. Modellen har introducerats på medarbetarnas önskemål.

3. Färre antal födslar jämfört med föregående sommar. Även om juli månad faktiskt innebar fler födslar än föregående juli beräknas totalt cirka 300 färre födslar under juni-augusti detta år.

4. Ett bättre digitalt verktyg för att följa antalet väntade födslar mer exakt. Verktyget ger mammorna tidigare besked om var de tilldelas en förlossningsplats utifrån de önskemål som lagts in, samtidigt som klinikerna får ett mer exakt underlag för att bemanna den vård som behövs vecka för vecka.

–  Beläggningen på våra kliniker har varit lättare att överblicka och planera för. Personalen har ställt upp och arbetat de pass som behövts förstärkas. Grundbemanningen är rimlig och klinikerna rekryterar till de lediga tjänster som finns. Jag glädjer mig åt att det finns en tydlig vilja hos medarbetarna kring att fortsätta bidra till utvecklingen av förlossningsvården. Den kraften behöver vi framåt, fortsätter Nicole Silverstolpe.

Hitta statistik och läs mer om länets förlossningsvård här: Förlossningsvård - Region Stockholm.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård