Studenter nöjda med klinisk utbildning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Blivande läkare, sjuksköterskor och undersköterskor hör till de grupper som gör praktik under sin utbildning. Totalt genomfördes 98 000 studerandeveckor i hälso- och sjukvården under 2022, visar Region Stockholms utbildningsbokslut.

- Kvalitetsuppföljningen visar att studenterna är mycket nöjda med sina kliniska placeringar. Det betyder att medarbetarna i hälso- och sjukvården gör fantastiska insatser som handledare, säger Tora Almquist, chef för avdelningen Utbildning på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

- Chefer i vården anser också att verksamheterna utvecklas genom att de tar emot studenter.

Sammantaget konstateras i bokslutet att det finns ett stort engagemang hos vårdgivarna att utföra utbildningsuppdraget med god kvalitet.

Region Stockholms utbildningsuppdrag innebär att aktivt säkerställa hälso- och sjukvårdens framtida kompetensförsörjning. Varje år sammanfattas den verksamhetsförlagda utbildningen i ett utbildningsbokslut, som är en del av regionens bokslut för Forskning, utveckling, utbildning och innovation.

All regionägd och regionfinansierad hälso- och sjukvård omfattas av ett utbildningsuppdrag. Uppdraget regleras i avtalen med vårdgivarna.

Region Stockholms utbildningsbokslut.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård