Region Stockholm medverkar på Järvaveckan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Järvaveckan är ett årligt återkommande evenemang som syftar till att bygga broar mellan invånare, myndigheter, politiker, företag och civilsamhälle. Årets tema är ”Morgondagens Sverige” och Region Stockholm medverkar med aktiviteter som har fokus på vård, hälsa och jobb.

Foto: Järvaveckan

Under Järvaveckan arrangeras seminarier, utställningar och aktiviteter som lyfter fram politik och samhällsfrågor. Region Stockholm har ett utställningstält där Järvaveckans besökare erbjuds demonstrationer, tester och information. Medverkar gör Rinkeby, Järva och Tensta vårdcentraler, Närakut Järva, Järva ungdomsmottagning, Järva mansmottagning, Folktandvården Järva och Tobiasregistret.

I utställningstältet får besökarna också information om de olika sorters yrken som finns inom Region Stockholm, som är en av Sveriges största arbetsgivare, och om lediga jobb. De kan också få tips om hur vårdutbildade utanför EU/EES kan få svensk legitimation.

AISAB, ambulanssjukvården i Stockholm är på plats varje dag för att bland annat demonstrera ambulansen, vad som krävs för att arbeta inom ambulansyrket och hur blodflöde kan stoppas.

Flerspråkiga hälsoinformatörer från Transkulturellt Centrum medverkar dagligen för att prata med besökare om hälsa, levnadsvanor och hur vården i Region Stockholm fungerar.

Regionalt Cancercentrum, RCC, har ett separat utställningstält där det ges information om cancerprevention och där kvinnor födda 1994-1999 erbjuds gratis vaccination mot humant papillomvirus – viruset som kan orsaka livmodercancer.

Järvaveckan pågår dagligen kl. 14-20 torsdag 31 maj – lördag 3 juni.

Detaljerat program för Region Stockholm

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård