Klart med ny leverantör för sjuktransporter

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tecknat avtal med Premedic Östergötland AB angående den nya sjuktransporttjänsten som startar i mars 2024. Det nya avtalet innebär att tjänsten utvecklas från renodlad transportverksamhet till en sjukvårdstjänst bemannad med vårdpersonal.

Sjuktransporttjänsten består av ambulansliknande fordon som transporterar patienter till, från och mellan olika vårdgivare. Tjänsten fungerar som ett komplement och en avlastning till övrig prehospital vård.

Det nya avtalet, som undertecknades på onsdagen, sträcker sig fyra år fram i tiden med möjlighet till fyra års förlängning. Det är värt 120 miljoner kronor om året vilket ger ett totalt värde på närmare en miljard om hela avtalstiden utnyttjas.

- Sedan pandemin har vi sett att antalet uppdrag för sjuktransporterna har ökat och fortsätter att ligga på en hög nivå. 2019 utförde tjänsten 42 000 uppdrag. I år väntas antalet uppdrag landa på omkring 54 000 uppdrag. Sjuktransporterna är redan idag en mycket viktig resurs som vi nu stärker ytterligare, säger Patrik Söderberg, chefläkare för prehospital vård i Region Stockholm.

Inför denna upphandling har sjuktransporttjänsten utvecklats rejält, från en renodlad transportverksamhet till en sjukvårdstjänst som innebär bemanning med vårdpersonal samt viss journaldokumentation.

Det utvidgade uppdraget i korthet:

  • Undersköterska – kompetenshöjande åtgärd i samtliga sjuktransportteam.
  • Smittskydd – ska ha möjlighet att utföra transport av misstänkt eller konstaterat smittsam patient.
  • First responder - på uppdrag av prioriterings- och dirigeringstjänsten ska sjuktransportteamet agera som first responder vid ett misstänkt hjärtstopp.
  • Utryckningskörning – trafiksäkerhetsåtgärd för att kunna utföra uppdrag som kräver fri väg.
  • Beredskap – bistå prioriterings- och dirigeringstjänsten och övrig prehospital vård.
  • Ge syrgas - i tjänsten ingår att kunna administrera syrgas till vissa resenärer. Detta gäller i de fall då resenären har en läkarordination av syrgas och har behov av syrgas även under transporten.                      
  • Resursförstärkning – ska kunna användas för tillfällig utökning av kapacitet vid exempelvis tillfälliga belastningstoppar.

- Vår bedömning är att den nya sjuktransporttjänsten kommer att ha positiva effekter på vårdsystemet då vårdplatser snabbare kommer kunna frigöras genom förbättrad tidspassning, snabbare avtransporter från vårdenheter samt möjlighet att i högre utsträckning än idag kunna stötta ambulanssjukvården, säger Patrik Söderberg.

Sjuktransporterna ingår som en del i all hälso- och sjukvård som finansieras av Region Stockholm, det vill säga de flesta vårdgivare i länet.

Premedic Östergötland AB tar över efter Samariten AB som haft uppdraget sedan 2018.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård