Fyra nya högspecialiserade områden till Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I veckan fattade NHV, Nämnden för nationell högspecialiserad vård, beslut om tillstånd för fem vårdområden. Inom fyra av dem får Region Stockholm uppdrag: könsdysfori, medfödda metabola sjukdomar, systemisk amyloidos och pacemakerextraktion.

Beslutet om könsdysfori innebär att tre regioner får i uppdrag att bedriva vården, Stockholm, Östergötland och Västra Götaland. Samtidigt görs bedömningen att ingen av dessa ensam har kapacitet att genomföra all vård som tillståndet avser och därför har nämnden beslutat att vården ska ske i samarbete parvis med tre andra regioner. För Stockholms del handlar det om ett samarbete med Region Uppsala.

Inom Region Stockholm ansvarar Karolinska Universitetssjukhuset för alla fyra uppdrag.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård