1177 på telefon erbjuder videosamtal

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Sedan 1 februari kan den som ringer 1177 i Region Stockholm få möjlighet att genomföra ett videosamtal med en sjuksköterska. Nu visar ny statistik att drygt 1600 videosamtal genomfördes under februari månad.

Sjuksköterskor vid 1177 har sedan hösten 2022 redan haft möjlighet att be invånarna skicka in stillbilder via mobilen. I februari genomfördes totalt knappt 7400 sådana samtal. Med införandet av videosamtal ökar möjligheten för invånarna att få ännu säkrare bedömningar över telefon.

- Det känns väldigt bra att kunna utnyttja den här tekniken som ju generellt idag utgör en stor del av människors vardag. Rörlig bild kan i många fall hjälpa sjuksköterskan att skapa en ännu bättre bild av allmäntillståndet hos barn och vuxna, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Tjänsterna 1177 och SOS Alarm har nyckelroller i sjukvårdssystemet när det gäller att göra  bedömningar så att invånarna får rätt vård och hamnar rätt i vårdsystemet. Till sin hjälp har vårdpersonalen som tar emot samtalen olika hänvisningsstöd. Möjligheten att genomföra videosamtal är ytterligare ett hjälpmedel.

- Sjuksköterskorna vid 1177 på telefon i Region Stockholm hanterar varje månad omkring 100 000 samtal, så det finns säkerligen potential att öka andelen samtal där bild och video finns med i bedömningen, säger Johan Bratt.

Det är sjuksköterskan som bedömer om en bild eller ett videosamtal skulle kunna vara ett komplement till det som den inringande beskriver. Om så är fallet skickas en länk och sjuksköterskan ger instruktioner medan samtalet pågår.

Fakta:

Det här kan 1177 hjälpa till med över telefon

Så här används video i vården

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård