Utlysning öppen för gestaltningsuppdrag på Södersjukhuset

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för gestaltningsuppdrag på Södersjukhuset.

Illustration av observationsrum. LINK arkitektur AB, AFRY

Södersjukhuset invigdes 1944 i modernistisk stil med sammankopplade geometriska volymer i vit puts. Under åren har ett flertal renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnader genomförts. För att möta framtidens vårdbehov står därför Södersjukhuset inför sin största förändring sedan sjukhuset byggdes, med tre nya byggnader samt stora ombyggnationer. En av dessa ombyggnationer gäller röntgenkliniken som behöver anpassas med moderna lokaler och ny utrustning.

Gestaltningsuppdraget avser byggnadsintegrerade verk på röntgenkliniken i byggnad 65 på Södersjukhuset. Konstnären jobbar under en kort intensiv arbetsperiod med god budget i nära samarbete med vårdpersonal och patientgrupp.

Uppdraget innebär att gestalta undersökningsrummen på Barnröntgen, MR-kamera och Angio. Rummen har mycket teknisk utrustning som fyller större delen av innertaket. För att skapa lugn i rummet centreras konsten på vissa väggar som hålls tomma från sjukvårdsutrustning.

Den konstnärliga gestaltningen ska bidra till en sammanhållen och stimulerande helhet som signalerar omsorg och respekt för de människor som vistas på avdelningen. Konsten ska vara väl anpassad till såväl arkitekturen som verksamhetens och patienternas behov. Ett viktigt syfte med verken är att skapa en lugn miljö som kan distrahera oroliga patienter i alla åldrar, med extra stor omsorg om barnpatienterna.

Region Stockholm har för avsikt att bjuda in 1-2 konstnärer /konstnärsgrupper till skissuppdrag. 

Yrkesverksam konstnär kan lämna intresseanmälan för uppdraget. Vi söker en konstnär/konstnärsgrupp som är van vid att jobba i 2D med stora format och digitala trycktekniker. Läs hela utlysningen på kulturförvaltningens webbplats.

Sista ansökningsdag är 6 mars 2023.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård