Region Stockholm skänker ambulans till Ukraina

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm har beslutat att skänka en ambulans till Ukraina. Beslutet fattas efter önskemål om bistånd från kommunala sjukhus i Lviv. Insamlingsstiftelsen Blåljus i Samverkan har förmedlat kontakten mellan sjukhusen och Region Stockholm.

En begäran om bistånd har kommit in till Region Stockholm från Lviv i Ukraina. Den gäller önskemål om en ambulans för att bedriva sjukvård.

Region Stockholm har med anledning av önskemålet beslutat att skänka en ambulans till Lviv Terrotorial Medical Association, Clinical Hospital of Planned Treatment, Rehabilitation and Palliative Care, som är icke vinstdrivande kommunala sjukhus. Insamlingsstiftelsen Blåsljus i Samverkan har förmedlat kontakten mellan sjukhusen i Lviv och Region Stockholm genom regionledningskontoret och Ambulanssjukvården i Stockstockholm AB, AISAB. Stiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja blåljuspersonal i Sverige och utlandet.

Ambulansen är överlämnad till stiftelsen och kommer att överlämnas till Lviv i början av februari.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård