Färre förlossningar under 2022

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Antalet förlossningar minskade inom Region Stockholm under förra året. Under året skedde 26 221 förlossningar, vilket är en minskning om 9,1% jämfört med år 2021. Räknat i antal minskade förlossningarna med 2 579 stycken.

De flesta får föda på den förlossningsklinik de har önskat sig, runt 95% får sitt förstahandsval. Andelen hänvisningar till någon annan klinik än den önskade är jämförbar med 2021 (5,7% hänvisningar 2022 och 5,1% för 2021). 

Förlossningstalen ska följas under året för att analysera antalet förlossningar under årets olika perioder.

- Under 2022 har vi påbörjat ett arbete att förbättra arbetsmiljön inom förlossningsvården i Region Stockholm. Att få göra det under lite lägre tryck än året innan har varit gynnsamt, och det är glädjande att vi kan erbjuda plats på mammornas förstahandsval till de allra flesta. Nu tar vi med oss erfarenheter och insikter till fortsatt förändringsarbete, tillsammans med medarbetarna inom förlossningsvården, säger Nicole Silverstolpe, regional förlossningssamordnare och produktionsdirektör i Region Stockholm.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård