Region Stockholm skänker sjukvårdsutrustning till Ukraina

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm skänker utrustning till den ukrainska sjukvården för att hjälpa nödställda i kriget. Det handlar bland annat om anestesistationer och handdesinfektion. Utrustningen doneras efter beslut i regionstyrelsen.

En begäran om internationellt bistånd har kommit in till Region Stockholm från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). Den gäller utrustning till den ukrainska sjukvården. 

Region Stockholm beslutar att ge bistånd till Ukraina i form av sjukvårdsutrustning. Nu skickas sex stycken anestesistationer. De övertas från S:t Eriks ögonsjukhus och doneras av regionstyrelsen. Tio patientmonitorer, en ultraljudsapparat, 30 000 liter handdesinfektion och 15 000 besöksoveraller skänks också. Dessa övertas från MediCarrier AB och Södersjukhuset AB.

MSB och Socialstyrelsen ansvarar tillsammans med regionen för logistiken kring utrustningen och EU samordnar stödet.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård