Förebyggande vaccination mot apkoppor påbörjas

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu startar förebyggande vaccination mot apkoppor för dig som blir kontaktad av vården. Det är ett begränsat antal individer som erbjuds vaccin till en början. Hittills har 115 fall av apkoppor anmälts i Stockholms län.

Du som är aktuell för vaccination blir kontaktad via appen Alltid öppet med sms eller per telefon för att boka tid. Vaccinet är kostnadsfritt. Erbjudandet gäller bara dig som blir kontaktad av vården, man kan alltså inte boka vaccination själv i nuläget.

- Region Stockholm har som mål att alla individer som riskerar att drabbas av apkoppor ska erbjudas vaccinering.  I nuläget är vaccintillgången begränsad, så vi prioriterar utifrån medicinska behov och riktlinjer.  Men vi ser fram emot att kunna bredda erbjudandet till fler, så snart tillgången på vaccin är bättre, säger Elda Sparrelid chefläkare, Region Stockholm.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att erbjuda vaccinering till män som har sex med män och som har många sexuella kontakter. Inom denna målgrupp är det personer som har ökad risk för att utveckla allvarlig sjukdom vid exposition för apkoppsvirus som erbjuds vaccin först.

Region Stockholm kommer därefter kunna erbjuda vaccination till män som har sex med män och som lever med hiv eller som får förebyggande behandling mot hiv och som har många sexuella kontakter. Här är det individer som har haft en sexuellt överförbar sjukdom senaste halvåret som prioriteras för vaccination.

Vaccinationen ges också till personer som kommit i mycket nära kontakt med någon som insjuknat med apkoppor, för att förhindra insjuknande.

- Dessa individer blir kontaktade av den verksamhet som utför smittspårning. Man kan alltså inte själv boka tid för vaccination om man tror att man varit i kontakt med en smittad person, berättar Maria Rotzén  Östlund, smittskyddsläkare, Region Stockholm

- De som kontaktas av smittspårare erbjuds vaccination med en eller två doser, utifrån en medicinsk bedömning. Vaccinet är i dessa fall mest effektivt om det ges inom fyra dagar från smittotillfället, men kan i vissa fall ges upp till 14 dagar efteråt, säger Maria.

Vaccinet ges inte till personer som har utvecklat symtom på apkoppor. Du som har symtom som du tror beror på apkoppsvirus bör söka vård genom att ringa 1177.

Region Stockholm deltar i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer som kommer vara vägledande framöver.

Läs mer om apkoppor på 1177.se 

Läs mer om apkoppor på Folkhälsomyndighetens webbplats  

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård