5 augusti: Sjunde rapporten om sommarens vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Chefläkarna vid akutsjukhusen rapporterade ett något förbättrat läge jämfört med föregående vecka. Särskilt mot slutet av innevarande vecka. Samtliga sjukhus utom Norrtälje sjukhus är i normalläge

Veckans chefläkarmöte 

Varje torsdag har chefläkarna från alla de större vårdgivarna ett möte för att beskriva läget och se över samarbetet inom hela hälso- och sjukvårdssystemet. Som planerat fokuserar nu vården fortsatt på den akuta vården och annan vård som inte kan vänta. 

- Det är fortfarande en hög beläggning vid länets sjukhus. Antalet patienter med covid-19 vid länets sjukhus har under en tid nu varierat runt en platå på 260–270 patienter. Samtidigt har jag en viss oro för vad som händer när vi har en relativt stor smittspridning samtidigt som vi vet att snart kommer fler personer tillbaka till jobb och skolor efter ledighet, säger Patrik Söderberg chefläkare vid Region Stockholm.

- Därför hoppas jag att du som får några som helst sjukdomssymtom stannar hemma och träffar så få som möjligt. Ring 1177 för rådgivning om du känner dig mer allvarligt sjuk eller 112 om det är livshotande. Du som inte påbörjat vaccinationen, eller inte tagit de doser som du erbjudits - se till att boka in det så snart som möjligt. Vaccination skyddar inte i någon större utsträckning mot att smittas men ger ett mycket gott skydd mot ett allvarligt sjukdomsförlopp och behov av sjukhusvård. Det är fortfarande ungefär var femte invånare i länet som ännu inte påbörjat sin vaccination. Det är inte för sent att börja din vaccination nu för att minska risken för allvarlig sjukdom, säger Patrik Söderberg.

Covid-läget 

I morse vårdades totalt 262 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller i geriatrisk vård.   

Av dessa vårdades:   

  • 8 i intensivvård  
  • 172 på akutsjukhus (exkl IVA) 
  • 82 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus   

Under motsvarande vecka förra året (2021) vårdades i genomsnitt 45 patienter om dagen med covid-19 på länets sjukhus.

Vårdplatsläget 

Under vecka 31 var det totala antalet disponibla vårdplatser 2 200. Det är en minskning med 31 vårdplatser jämfört med föregående vecka. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

Inom den specialiserade vården för äldre, geriatriken fanns det i onsdags 796 disponibla vårdplatser att jämföra med 797 platser föregående vecka.  

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har genomsnittligt under juni i år haft 3 079 patienter inskrivna jämfört med 2 973 för juni förra året. Det är ytterligare 106 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik.  

Läs mer om disponibla vårdplatser här.

Sommaren 2022 i olika delar av vården     

1177 på telefon   

1177 på telefon är som vanligt tillsammans med vårdcentralerna första kontakten till vården. Stundtals uppstår väntetid till 1177 på telefon. Stanna då kvar i telefon och vänta på rådgivning om hur, var och när du får vård för just dina symtom. Du kan också läsa och få bra information på 1177.se. 

Vårdcentralerna  

Här får du oftast vård, antingen via videobesök eller vid en fysisk undersökning. Behöver du undersökas fysiskt kommer du dit och träffar läkare. På vårdcentralen tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla drygt 200 vårdcentraler har öppet som vanligt i sommar men fokus ligger nu på de mer akuta tillstånden.

Närakuter   

1177 på telefon kan ge dig råd om närakuten är den bästa vårdformen för dig. Närakuterna har öppet som vanligt under sommaren och tar emot patienter med akuta sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser men inte heller kan tas omhand på vårdcentralen. Närakuterna kan ta hand om många sjukdomstillstånd och har i regel kortare väntetider än akutsjukhusens akutmottagningar.

Akutsjukhusen 

Nu fokuserar akutsjukhusen på den akuta vården och annan vård som inte kan vänta. Vid akutmottagningarna kan det stundtals vara längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att du som är akut sjuk, och dina närstående, visar extra tålamod och respekt för att det kan ta tid när andra har ännu större medicinska behov. Vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter så snart de kan. 

Specialiserad vård för äldre, geriatrik 

Den specialiserade vården för de äldre, den geriatriska vården har planerat att ha fler platser öppna än förra sommaren. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid.  

Förlossningsvård   

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. I år förväntas färre förlossningar än tidigare år och målet är att så många som möjligt ska få föda vid den förlossningsklinik som är deras förstahandsval. Arbetet med att bemanna planerade pass inom förlossningsvården pågår löpande.   
  
Så här långt i år har det fötts ungefär sju procent färre barn jämfört med 2021.   
  
Under föregående vecka föddes 506 barn, varav över 92 procent på den klinik som föräldrarna valt i förväg. Två förlossningar skedde i ett närliggande län och Region Stockholm utförde en förlossning på uppdrag av en annan region.  

Psykiatrisk vård   

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.  

Ambulanssjukvård  

Det finns många typer av ambulanser som alla arbetar nära tillsammans för att transportera de patienter som behöver komma till eller mellan sjukhus. Under sommaren har vi extra stor kapacitet för ambulanshelikoptrarna att ta uppdrag eftersom många invånare finns i skärgårdsmiljön där den vanliga ambulansen har svårt att ta sig fram.  

Samarbete med länets kommuner 

Det sker ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna i länet. Det är särskilt viktigt under sommaren för att säkerställa att patienter som är färdigbehandlade i sjukvården får stöd i hemmet eller särskilt boende om de behöver.  

Så här rapporterar vi under sommaren 2022 

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas på fredagar. På tisdagar rapporterar vi om det aktuella covid-19 läget.  På måndagar, onsdagar och torsdagar kommer en kort dagslägesrapport om covid-19.  

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård