22 juli: Femte rapporten om sommarens vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Chefläkarna vid akutsjukhusen rapporterade en fortsatt hög beläggning på både akutmottagningar och vårdavdelningar vid veckans chefläkarmöte. Norrtälje sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus har gått upp i stabsläge medan övriga sjukhus är kvar i normalläge. Högt antal sökande, ökat antal patienter med covid-19 och högre sjukskrivningstal hos vårdens medarbetare leder till överbeläggningar på sjukhusen.

Veckans chefläkarmöte

Varje torsdag har chefläkarna från alla de större vårdgivarna ett möte för att beskriva läget och se över samarbetet inom hela hälso- och sjukvårdssystemet. Som planerat fortsätter vi dra ner på antalet disponibla vårdplatser och vården fokuserar på akut vård och annan vård som inte kan vänta.

- Den höga beläggningen beror till del på att vi ser ett helt annat läge med antalet covid-19 patienter vid länets sjukhus den här sommaren jämfört med sommaren 2020 respektive 2021. Då var det den 20 juli 72 respektive 29 patienter med covid-19 som var inlagda på sjukhus. I tisdags rapporterade vi att det var 217 patienter med covid-19 på sjukhusen i länet. Det är klart att vi har ett tuffare läge den här sommaren. Oavsett om covid-19 är huvuddiagnos eller ej så är det resurskrävande att ta hand om patienterna på ett smittsäkert sätt, säger chefläkare Elda Sparrelid.

- Den höga beläggningen i hälso- och sjukvården gör det särskilt viktigt att använda 1177 om du blir akut sjuk. Sök gärna information på 1177.se eller ring 1177. Där får du vägledning om när och var du lämpligast söker vård. Är det livshotande tillstånd ska du ringa 112. Om du blir uppmanad att söka vård vid en akutmottagning eller en närakut så blir du bedömd och prioriterad efter allvarlighetsgrad av dina symtom. Vänta inte med att kontakta 1177 om du upplever att du behöver akutvård, säger Elda Sparrelid.

- Pandemin är på inget sätt över. Det är lättare att bli smittad av den virusvariant som just nu sprids än de tidigare. Det fortfarande viktigt att stanna hemma och träffa så få som möjligt när du känner symtom för att undvika att smitta andra. Se till att vaccinera dig med de doser du erbjuds att ta för att minska risken att bli allvarligt sjuk och att behöva sjukhusvård. Smittan påverkar hela hälso- och sjukvården med sjukskrivningar bland vårdens medarbetare och just nu väldigt många patienter med covid-19, säger Elda Sparrelid.

Vårdplatsläget

Nu fortsätter den planerade minskningen av antalet disponibla vårdplatser för att också vårdens medarbetare ska kunna få sommarsemester. Under vecka 29 var det totala antalet disponibla vårdplatser 2 221. Det är en minskning med 47 vårdplatser jämfört med föregående vecka. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Inom den specialiserade vården för äldre, geriatriken fanns det i onsdags 829 disponibla vårdplatser att jämföra med 830 platser föregående vecka. 

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har genomsnittligt under juni i år haft 3 079 patienter inskrivna jämfört med 2 973 för juni förra året. Det är ytterligare 106 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik. 

Läs mer om disponibla vårdplatser här.

Sommaren 2022 i olika delar av vården 
  
1177 på telefon  

1177 på telefon är som vanligt tillsammans med vårdcentralerna första kontakten till vården. Stundtals uppstår väntetid till 1177 på telefon. Stanna då kvar i telefon och vänta på rådgivning om hur, var och när du får vård för just dina symtom. Du kan också läsa och få bra information på 1177.se.

Vårdcentralerna  

Här får du oftast vård, antingen via videobesök eller vid en fysisk undersökning. Behöver du undersökas fysiskt kommer du dit och träffar läkare. På vårdcentralen tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla drygt 200 vårdcentraler har öppet som vanligt i sommar men fokus ligger nu på de mer akuta tillstånden.  

Närakuter  

1177 på telefon kan ge dig råd om närakuten är den bästa vårdformen för dig. Närakuterna har öppet som vanligt under sommaren och tar emot patienter med akuta sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser men inte heller tas omhand på vårdcentralen. Närakuterna kan ta hand om många sjukdomstillstånd och har i regel kortare väntetider än akutsjukhusens akutmottagningar.   

Akutsjukhusen  

Nu fokuserar akutsjukhusen på den akuta vården och annan vård som inte kan vänta. Vid akutmottagningarna kan det stundtals vara längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att du som är akut sjuk, och dina närstående, visar extra tålamod och respekt för att det kan ta tid när andra har ännu större medicinska behov. Vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter så snart de kan.  

Specialiserad vård för äldre, geriatrik 

Den specialiserade vården för de äldre, den geriatriska vården har planerat att ha fler platser öppna än förra sommaren. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid.  

Förlossningsvård  

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. I år förväntas färre förlossningar än tidigare år och målet är att så många som möjligt ska få föda vid den förlossningsklinik som är deras förstahandsval. Arbetet med att bemanna planerade pass inom förlossningsvården pågår löpande.  
 
Så här långt i år har det fötts ungefär sju procent färre barn jämfört med 2021.  
 
Under föregående vecka föddes 517 barn, varav drygt 94 procent på den klinik som föräldrarna valt i förväg. Tre förlossningar skedde i ett närliggande län och Region Stockholm utförde två förlossningar på uppdrag av andra regioner.  

Psykiatrisk vård  

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.  

Ambulanssjukvård 

Det finns många typer av ambulanser som alla arbetar nära tillsammans för att transportera de patienter som behöver komma till eller mellan sjukhus. Under sommaren har vi extra passningstid för ambulanshelikoptrarna eftersom många invånare finns i skärgårdsmiljön där den vanliga ambulansen har svårt att ta sig fram.   

Samarbete med länets kommuner  

Det sker ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna i länet. Det är särskilt viktigt under sommaren för att säkerställa att patienter som är färdigbehandlade i sjukvården får stöd i hemmet eller särskilt boende om de behöver.   

Så här rapporterar vi under sommaren 2022  

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas på fredagar. På tisdagar rapporterar vi om det aktuella covid-19 läget.   

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård