SMS gällande medverkan i kvalitetsregistret

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

500 000 stockholmare har fått ett SMS om att gå in i Alltid Öppet. Syftet är att säkerställa att mottagarna är medvetna om att de ingår i det nationella kvalitetsregistret för covid-19 och att de kan lämna registret om de så önskar.

Kvalitetsregistret startades under våren 2021 för att öka kunskapen om den nya sjukdomen och kunna jämföra vården som gavs och förbättra och utveckla kvaliteten på denna. Registret kommer att användas för att fortsätta forskningen kring c-19. All data i registret är anonymiserad.

Syfte med utskicket är att säkerställa att alla dem som ingår i registret ska känna till detta och veta hur de kommer i kontakt med registret, exempelvis för att lämna det. Info om registret har lämnats till patienter via vårdverksamheter och via annonsering i media. Utskicket är ett sätt att säkerställa att samtliga i registret nås av informationen på ett säkert sätt. SMS:en med hänvisning till Alltid Öppet skickades ut mellan cirka klockan 21:30-07:30 den 22 och 23 juni. Tidpunkten valdes för att inte belasta Alltid Öppet när den används av sjukvården för annan kommunikation.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård