Kulturupplevelser för människor på flykt från Ukraina

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hösten 2022 blir det möjligt för barn och vuxna som flytt krigets Ukraina att få uppleva kultur i sjukvården eller i nära samverkan med vården. Att få uppleva kultur eller själv få skapa kan stärka den psykiska hälsan, i synnerhet när det genomförs i gemenskap med andra.

Foto. Den Pedagogiska Designbyrån. Fotograf Hanna Andersson

I en särskild utlysning "Projektstöd kultur och hälsa" med anledning av kriget i Ukraina har Region Stockholms kulturnämnd beviljat utökat ekonomiskt projektstöd för ett antal aktörer i Stockholmsregionen. De kulturaktörer som fått ta del av detta riktade stöd har alla förmåga att möta människor i kris och är kapabla att på kort varsel kunna ställa om i syfte att bidra till inkludering och meningsskapande för människor på flykt undan kriget i Ukraina.

Kulturaktiviteterna 

  • Röda Korset och stiftelsen Musikbojen kommer erbjuda musikterapi för barn och föräldrar i Danderyd.
  • En särskild samordnare kommer kunna organisera så att ukrainska barn och deras anhöriga får uppleva olika typer av kulturinsatserpå Astrid Lindgrens barnsjukhus, som är en del av Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Två clownverksamheter, KulturSjukhuset och Clownmedicin, får nya medel att stärka sin befintliga verksamhet med.
  • Möjlighet till eget skapande: göra animerad film med hjälp av Den Pedagogiska Designbyrån och att delta i virtuellt skapande med AktiVRa.
  • Kultursjukhuset kommer att erbjuda clown-, musik- och berättarverksamhet på flyktingboenden och i introduktionsklasser.
  • Musikkraft kommer erbjuda musik till Stockholms Stadsmission Transit city, ett akutboende för mammor och barn. Musikkraft  använder musiken på ett otvunget sätt för att mötas och etablera kontakt och kommunikation.

Mer om projektstödet för kultur och hälsa

Det extra stödet omfattar totalt 2 miljoner kronor och fördelningen beslutades i juni 2022. Stödet möjliggör även en uppskalning av redan befintlig verksamhet med stöd från kulturnämnden.

Med det utökade projektstödet för kultur och hälsa kommer verksamhet att bedrivas av aktörerna även utanför vårdens rum som exempelvis på flyktingboenden och mottagningsinstanser. Inte minst barn och unga kommer att kunna nås av aktörerna där de befinner sig.

Projektstöd kultur och hälsa är en del av kulturnämndens kulturstöd och hanteras av Enheten för stödgivning i samverkan med Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Läs mer på kultur.regionstockholm.se

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård