Plan för höstens vaccinationer mot covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Efter sommaren går vi in i ett nytt skede i vaccinationsarbetet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare påfyllnadsdos till äldre över 65 år och personer med ökad risk att bli allvarligt sjuk om de drabbas av covid-19-sjukdom. Övriga invånare som fyllt 18 år och redan tagit tre doser vaccin kommer att erbjudas en påfyllnadsdos under hösten om de så önskar. Vaccination av de grupper som rekommenderas ytterligare påfyllnadsdos inleds 1 september och bokningen öppnar successivt under augusti.

Nu har vi levt med spridning av covid-19 i samhället i två år. Sedan mer än ett år har vi kunnat vaccinera invånarna mot covid-19 vilket har inneburit att många färre blivit allvarligt sjuka eller dött av virusinfektionen. De flesta av länets invånare har nu ett skydd mot sjukdomen och vaccinationsarbetet kan successivt övergå till en mer långsiktig verksamhet med fokus på de grupper som har sämre immunförsvar eller har ökad risk att bli allvarligt sjuka om de smittas.

Erbjudande om ytterligare påfyllnadsdos

Med start den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten ytterligare påfyllnadsdos till invånare som är födda 1957 eller tidigare och personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom.

I Region Stockholm kommer invånare födda 1957 eller tidigare från och med mitten av augusti successivt kunna boka ytterligare en påfyllnadsdos inför kommande höst- och vintersäsong. Efter ett par veckor öppnar bokningen också för personer under 65 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk av covid-19. Endast invånare som registrerat sig i appen Alltid öppet kan få SMS, så det kan vara bra att redan nu registrera sig där och kontrollera att korrekt telefonnummer är inlagt.

Personer mellan 18 och 64 år rekommenderas fortsatt att vaccinera sig med tre doser. I nuläget rekommenderas de inte ytterligare doser men kan kostnadsfritt vaccinera sig med en andra påfyllnadsdos om de så önskar. Bokningen öppnar för denna grupp när bokningstrycket avtagit för övriga grupper. Inget SMS-erbjudande kommer att skickas till denna grupp utan ordinarie kommunikationsvägar används när bokningen öppnas.

Bokning via app eller telefon

Bokning av vaccination sker som tidigare i appen Alltid öppet eller via telefonbokningen. Vissa vaccinationsmottagningar erbjuder även drop-in-vaccination. För de invånare som inte vaccinerat sig enligt tidigare rekommendationer går det bra att påbörja sin vaccination när som helst genom samma tillvägagångssätt.

Vaccinationer utförs av de vaccinatörer som ingår i Region Stockholms vårdval för vaccinationer och under den period då många vaccinationer ska utföras på kort tid kommer förstärkning ske i form av vaccinationsverksamhet i egen regi. Husläkarmottagningar vaccinerar huvudsakligen de personer som inte har möjlighet att vaccinera sig på vaccinationsmottagningarna.

Beredskap för förändringar

Vaccinationsverksamheten påverkas av flera parametrar som är svåra att förutse: pandemins utveckling, nya virusvarianter, vaccinutveckling och vaccinleveranser. Regionen uppdaterar sina planer löpande utifrån information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård