Första rapporten om sommarens vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under sommaren fokuserar hälso- och sjukvården främst på den akuta och nödvändiga vården. Regionens chefläkare blir sommaransvariga. Länets närakuter, akutmottagningar, avancerad sjukvård i hemmet och cirka 200 vårdcentraler är en del av all den vård som står redo att ta hand om de som blir sjuka och skadade i sommar.

- Planeringen med bemanning och organisation pågår löpande. Just nu ser det ut som det större delen av sommaren kommer att finnas fler bemannade vårdplatser vid länets akutsjukhus än förra sommaren. Även de geriatriska vårdplatserna planeras att bli fler den här sommaren, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm

- Trots att vi i år planerar att ha fler vårdplatser bemannade kommer det att uppstå tillfällen när vården blir särskilt ansträngd vid olika avdelningar och sjukhus. Det är alltid svårt att matcha patienternas behov vid varje enskilt sjukhus och respektive medicinsk specialitet och därför kan det uppstå perioder under sommaren då det är mer ansträngt och med längre väntetider, säger Johan Bratt.   

Samarbetet avgörande

Effektivt samarbete både inom och mellan regionala och privata vårdgivare är viktigt tillsammans med en god dialog med kommunerna. Prioriteringar av resurser är en betydelsefull åtgärd, bland annat minskar planerade operationer, kurser och utbildningar för att alla vårdutbildade ska arbeta med patienterna och kunna hålla fler vårdplatser öppna. Ett tätt samarbete mellan chefläkare i hela regionen gör det möjligt att snabbt sätta in åtgärder när det behövs.

- I sommar är det extra viktigt att ta hjälp av 1177 för att bedöma var och när det är bäst att söka vård, säger Johan Bratt.

Stärker vården i sommar

Närakuterna kommer att kunna ta hand om en stor del av länets invånares akuta vårdbehov som uppstår under sommaren. Det avlastar akutsjukhusens akutmottagningar så att de får patienter som behöver akutsjukhusets resurser.

Den stora förstärkningen görs inom ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet). Det är en vårdform som har fortsatt att utökas och har nu över 3 100 patienter inskrivna som annars hade behövt en vårdplats på ett sjukhus. Det är mer än 600 fler patienter inom ASiH än för fem år sedan.

Det sker också en fortsatt ökning av dagvårdsplatser på akutsjukhusen för akut vård. Patienter som inte behöver övernatta kan åka hem och sedan komma tillbaka på fortsatt behandling nästa dag.

Det kommer att finnas fler geriatrikplatser i sommar och även vårdgivare som normalt har palliativ vård kommer under sommaren att kunna ta hand om geriatriska patienter. Geriatriken kommer också att ha eftervårdsplatser för att avlasta akutsjukhusen.

1177 är alltid viktig men blir extra viktig under sommaren så att patienterna kan få information om var och när de bäst kan söka vård för sina symtom. På det sättet kommer patienterna mer rätt i vården vilket underlättar för både patienter och sjukvården.

Jourläkarbilar kommer hem till patienter och gör bedömning på plats. För många äldre kan det innebära att de inte behöver läggas in på akutsjukhus överhuvudtaget.

Chefläkaren blir sommaransvarig

Regionens chefläkare under ledning av Johan Bratt är talesperson för övergripande sjukvårdsfrågor under sommaren. Chefläkarna för Region Stockholm kommer samordna arbetet och kopplar in ytterligare beslutsfattare när det behövs. Täta möten hålls och sådant som diskuteras är till exempel vårdplatser, samarbetet mellan vårdgivare och kommuner och beredskap för till exempel värmebölja. Genom de täta kontakterna är det enkelt att skapa samarbeten så att vårdgivarna kan ta hjälp av varandra.

Så här kommer vi att rapportera om sommarvården

Varje vecka kommer en rapport från chefläkaren som redovisar läget inom hälso- och sjukvården. Den publiceras varje fredag med start den 1 juli fram till slutet av augusti.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård